Fransk domstol stoppade återsändning till Finland

En fransk domstol har stoppat en återsändning av en irakisk asylsökande till Finland enligt Dublinförordningen. Domstolen hänvisar till irakiers svårighet att få skydd i Finland och risken att de avvisas till Irak.

Migranter i Italien som närmar sig den franska gränsen i Colle della Scala. Bilden är tagen den 13 januari.
Det franska fallet handlar om en irakisk asylsökande som uttömt sina möjligheter att få stanna i Finland, och därefter sökt asyl på nytt i Frankrike. Enligt Dublinförordningen ska en person normalt skickas tillbaka till det EU-land där hen först registrerats, men enligt beslutet i förvaltningsdomstolen i Lyon ska ansökan behandlas i Frankrike och inte i Finland. Domstolen hänvisar i sitt beslut till säkerhetsläget i Bagdad och risken för kedjeåtersändningar, då det är svårt för irakier att få ett positivt asylbeslut i Finland och risken för avvisning till hemlandet är stor.
Beslutet refereras i likhet med två liknande beslut som gäller Sverige och Norge i den europeiska databasen EDAL, som samlar praxis från olika EU-medlemsländer då det gäller flykting- och asylrätt och finansieras av Europeiska flyktingfonden.
Beslutet hänvisar till Europeiska människorättskonventionens artikel tre om att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, med tanke på att en återsändning till Finland i slutändan sannolikt skulle leda till en avvisning till Irak.
Domstolen hänvisar också till Dublinförordningens bestämmelse om att "varje medlemsstat bör kunna frångå ansvarskriterierna, särskilt om det föreligger humanitära eller ömmande skäl..."
I samma referat hänvisas också till ett liknande beslut som gäller en afghan som sökt asyl i Sverige och fått avslag, och därefter sökt sig till Frankrike. Också den här personens asylansökan ska behandlas i Frankrike, fastslår domstolen, och hänvisar till att personens liv och säkerhet skulle vara i fara om hen återvände till sina hemtrakter och att Sverige avvisar afghaner i rätt stor skala. Också Finland avvisar afghaner systematiskt.
Varje fall ska ändå prövas individuellt, och domstolens beslut tar inte ställning till själva asylansökan.
På Migrationsverket har man inte hört talas om fallen, men konstaterar att det handlar om enskilda fall.
– Den franska domstolen har bedömt säkerhetsläget annorlunda än vi. Jag har inte hört om att något annat land skulle ha fattat liknande beslut om att inte återsända asylsökande till Finland, men det är förstås inte sagt att andra länders beslut alltid kommer till vår kännedom, säger Mikko Montin, resultatområdesdirektör på Migrationsverket.
Ser man på statistiken över positiva asylbeslut för irakier låg andelen på 61 procent i EU i genomsnitt och på 24 procent i Finland 2016. I fjol steg andelen positiva beslut i Finland medan andelen sjönk i EU i snitt, men Finland låg fortfarande under snittet. Siffrorna för fjolåret är fortfarande inte sammanställda i sin helhet.
– Det är svårt att säga hur bred tillämpning de här domarna sist och slutligen får. Jag skulle inte dra för långt gående slutsatser, säger Montin.

Är det lite pinsamt för Finland ändå?

– Det kan jag inte ta ställning till. Det här är deras bedömning, säger Montin.
ANDRA LÄSER