Åklagarmyndigheten vill förbjuda Cannonball MC

Enligt åklagarna strider verksamheten mot föreningslagen.

Specialiståklagare Anna-Riikka Ruth vid åklagardistriktet i Södra Finland är en av de tre specialiståklagare som yrkar på att motorcykelklubbarna Cannonball MC och Squad 32 ska förbjudas.
Åklagarmyndigheten yrkar på ett förbud av den kriminella motorcykelklubben Cannonball MC och dess underförening Squad 32. Åklagarna överlämnade sitt yrkande till Päijänne-Tavastlands tingsrätt på onsdagen.
Enligt åklagarna ska Cannonball MC och Squad 32 betraktas som förbjudna föreningar eftersom de bryter mot föreningslagen och god sed i sin verksamhet. Bägge föreningar ska enligt yrkandet beläggas med tillfälligt verksamhetsförbud.
Bakom yrkandet står specialiståklagarna Timo Honkahuhta, Anna-Riikka Ruuth och Petri Vaaja som företräder åklagardistrikten i Östra Finland, Södra Finland och Västra Finland.
Åklagarmyndighetens yrkande utgör en del av en större helhet. Helsingfors hovrätt förnyade i våras tingsrättens beslut att belägga de kriminella grupperna United Brotherhood och dess underavdelning Bad Union med tillfälligt verksamhetsförbud.
Polisstyrelsen har krävt att grupperna förbjuds permanent eftersom deras verksamhet strider mot lagen.

ANDRA LÄSER