Strandade delfiner kan ha drabbats av Alzheimers sjukdom

Tandvalar som har strandat och inte hittat tillbaka ut till havs kan ha tappat bort sig som en följd av någon slags demenssjukdom, visar färsk forskning.

En forskare släpar på ett delfinkadaver sedan den ryska invasionen ska ha dödat tusentals delfiner i Ukraina, enligt Ukrainas ledning. Delfiner strandar ofta som en följd av sjukdom. Färsk forskning från Skottland antyder att demenssjukdomar också kan förklara varför tandvalar strandar.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
29.12.2022 13:00
Tidvis händer det att delfiner och andra tandvalar till synes tappar orienteringsförmågan och strandar, ofta med dödlig utgång. Tidernas mest omfattande studie på området har funnit att de strandade individernas hjärnor visar tecken på Alzheimers sjukdom.
Forskare vid flera skotska universitet undersökte hjärnan hos tandvalar som alla hade strandat utmed den skotska kusten. Studien omfattade fem olika arter – Rissos delfin, långlivad grindval, vitnosdelfin, vanlig tumlare och öresvin.
Studien som publicerats i European Journal of Neuroscience fann att fyra av totalt 22 individer av olika arter uppvisade förändringar i hjärnan av det slag som är kopplat till Alzheimers sjukdom, den vanligaste demenssjukdomen, hos människor.
Forskarna säger i ett uttalande att studien möjligen kunde förklara varför en del tandvalar strandar medan de lever. Att hela flockar strandar kan bero på att flocken följer sin ledare. Om ledaren har tappat bort sig kan hela flocken komma in på alltför grunt vatten.
Det händer ganska ofta utmed den brittiska kusten. Ibland lyckas människor rädda strandade tandvalar genom att ledsaga dem till öppet vatten, men alltid lyckas det inte. Det har varit oklart varför det här sker, och forskningen har initierats för att öka förståelsen för fenomenet.
Eftersom man vet vilka förändringar människans hjärna uppvisar vid Alzheimers sjukdom letade man efter samma markörer hos tandvalarna. Att man hittade samma markörer är ett indicium för att någon form av demenssjukdom kunde vara en orsak till att de vattenlevande däggdjuren strandar. Studien kan ändå inte bekräfta om något av djuren skulle ha lidit av samma kognitiva brister som förknippas med en klinisk form av Alzheimers sjukdom hos människor.
”Våra fynd visar för första gången att hjärnpatologin hos strandade tandvalar liknar densamma hos människor med Alzheimers sjukdom. Det vore frestande att spekulera kring att de hjärnskador vi fann hos tandvalarna skulle indikera att de också lidit av samma kognitiva brister som människor med Alzheimer uppvisar behövs mer forskning för att vi bättre ska förstå vad som hänt djuren”, säger forskaren Mark Dagleish vid Glasgows universitet i ett uttalande.
Inte heller kan forskarna med säkerhet besvara frågan om andra arter än människan kan drabbas av demenssjukdomar, även om studien antyder att det är så.

ANDRA LÄSER