Hård kritik mot regeringens förslag: "Skolpsykologer och kuratorer ska finnas i skolorna, inte i landskapen"

Skolpsykologer och skolkuratorer ska flytta över från kommunerna till vårdlandskapen, lyder planen i den nya vårdreformen. Men nu ställer sig kommuner och experter på barrikaderna.– Det skulle rasera hela grunden för det gemensamma elevvårdsarbetet i skolorna, säger Psykologförbundets ordförande Annarilla Ahtola.

– Intrycket blir att man vill sno skolpsykologerna från skolorna för att fylla vårdlandskapens bottenlösa behov av resurser, säger Psykologförbundets ordförande Annarilla Ahtola, som motsätter sig att elevvården flyttas över till landskapen i vårdreformen.
24.09.2020 10:34
En strid om elevvården har blossat upp vid sidan om den övriga vårdreformen, som är ute på remiss till fredag.
I den nya helheten föreslås skolkuratorerna och skolpsykologerna flytta över till de nya vårdlandskapen och bort från kommunerna, där de för det mesta är en del av bildningsväsendet tillsammans med skolorna.
I utkastet står att tjänsterna kan ordnas i skolan eller i närheten av skolan, och ett större fokus ska läggas på individuellt arbete med enskilda elever.

ANDRA LÄSER