Helsingfors kan få p-vakter som flyttar på elsparkcyklar

Elsparkcyklar som är slarvigt parkerade och personer som fräser fram alltför snabbt på samma fordon har varit ett hett diskussionsämne i flera år i Helsingfors.

Så här såg det ut en sommarnatt i juli i fjol i centrum av Helsingfors. På trottoaren har någon vårdslöst slängt en elsparkcykel.
17.02.2022 06:15 UPPDATERAD 17.02.2022 12:13
I värsta fall kan vårdslöst slängda elsparkcyklar utgöra en fara för fotgängare och personer med nedsatt syn. Hastigheten igen har gett upphov till otaliga olyckor.
Helsingfors stad för preliminära diskussioner med operatörerna för Tier, Voi, Lime och Dott om att inleda en så kallad parking patrol-tjänst. Det går ut på att ett slags parkeringsvakter jobbar med att flytta elsparkcyklar som står på fel ställe. Idén är en av möjliga lösningar på problemet just nu.
I Stockholm har p-vakter städat undan elsparkcyklar sedan 2020 och förra våren fick de börja bötfälla operatörerna. En felparkerad elsparkcykel kostar 250 kronor, alltså ungefär 24 euro. Där tog också operatörerna initiativ till en gemensam patrull som städade bland fordonen som skräpade.
I Helsingfors ska stadens egen parkeringsövervakning delta i det kommande utvecklingsarbetet om en potentiell patrulltjänst. Det framgår inte om den skulle ske i stadens egen regi eller om operatörerna skulle ordna den.
– Arbetet med vad staden ska göra åt parkeringen pågår. Vi tittar på flera olika åtgärder, och en av dem är parking patrol, sade biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna) på stadsfullmäktiges möte under onsdagen.
Enligt henne är förhoppningen att parkeringsfrågan kommer på stadsmiljönämndens bord redan i mars i god tid innan sommarsäsongen inleds.
I lagen är elsparkcyklar likställda med cyklar. Det innebär att de får parkeras både på en cykel- eller gångbana så länge som det inte medför en oskälig olägenhet.
Staden uppger att den gör sitt bästa för att undvika situationen som uppstod förra sommaren, där många skadades.

Över 4 000 dygn av sjukledighet

Under onsdagskvällen diskuterade fullmäktige två motioner om elsparkcyklar. Ledamoten Pia Pakarinen (Saml) föreslår i sin motion att staden ska titta närmare på om det går att införa en hastighetsbegränsning på 10–15 kilometer i timmen.
Petra Malin (VF) igen har skickat in en motion som önskar att elsparkcyklarna måste börja köra långsammare och att användningen ska minskas på kvällar och nätter för att minska på olyckorna. Hon vill också att det byggs skilda parkeringsstationer för fordonen.
– Jag jobbar på samjouren. Som kuriositet kan jag berätta att elsparkcyklarna i fjol resulterade i drygt 4 500 dygn sjukledighet, närmare 1 000 uppföljningsbesök och drygt 1 000 röntgenbilder. Det har varit allt från perioder på intensivvårdsavdelningen till mycket svåra tandskador, säger Maaret Castren (Saml).
Hon tycker det är bra att användningen begränsas, eftersom de som åker elsparkcykel inte förstår hur de ska användas.
Sannfinländarnas Teija Makkonen konstaterar att föräldrarna inte alltid kan påverka de unga.
– I mitt barns vänkrets har jag lagt märke till att det skapas konton. Barnen får tillgång till gratis koder som de använder till att åka elsparkcykel med i staden, säger hon.
Pia Pakarinen är nöjd över att staden är redo att reagera snabbt, men undrar hur läget kommer att se ut senare i vår.
– Förra sommaren var det svårt att röra sig med hund, barn och rollator i trafiken i centrum. Jag anser att man måste få gå i lugn och ro på trottoaren utan att vara rädd för att bli överkörd, säger hon.

Helgerna värst

I juli i fjol gjorde operatörerna så att elsparkcyklarna inte går fortare än 15 kilometer i timmen mellan klockan 00 och 05 på natten i centrum.
Efter det gick utvecklingen i rätt riktning, menar stadsmiljösektorn, som har granskat inofficiell statistik från Mejlans samjour. Trots det fortsatte Mejlans att ta emot ett tiotal patienter varje helg.
Då fortsatte staden att förhandla. Operatörerna valde sedan att i början av september stänga av elsparkcyklarna under ovannämnda klockslag under helgerna.
Efter det har olycksfallen minskat.
Så sent som i december i fjol kom staden och operatörerna överens om att fortsätta det nattliga förbudet. Samtidigt har maxhastigheten sänkts till 20 kilometer i timmen under resten av dygnets timmar.
Under nätterna i veckan går det heller inte att köra snabbare än 15 kilometer i timmen.
I tillägg har ett nybörjarläge införts. En person som åker elsparkcykel för första gången kan inte gasa på mer än just 15 kilometer i timmen.
I vår ska Helsingfors bedöma hur effektiva fjolårets restriktioner för fordonen var. Samtidigt försöker man hitta alternativ till restriktionerna.
Staden konstaterar att det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att påverka problemen med elsparkcyklarna har varit att samarbeta och förhandla med operatörerna.

ANDRA LÄSER