Insändare: Studerande får inte användas som spelpjäser i regionalpolitiken

16.08.2022 10:06
Förra veckan presenterade finansminister Annika Saarikko (C) sitt förslag till nästa års budget. I budgetförslaget ingår ett försök med regional studielånskompensation. Det går ut på att man skulle återbetala en större del av studielånet till de examinerade som stannar eller flyttar till ett glesbebyggt område för att arbeta inom en bransch som lider av arbetskraftsbrist.
Tillgången på arbetskraft är ett reellt problem men det berör inte bara glesbygden, utan även stora städer. Det är befogat att ifrågasätta vilka faktorer det är som ska bestämma på vilka områden kompensationen skulle gälla. Man kan också fråga sig vilka yrken som skulle prioriteras inom ramen för kompensationssystemet. Enligt Yrkesbarometern finns det regionalt upp till 100 yrkesgrupper som lider av arbetskraftsbrist.
Att skapa motsättningar mellan olika regioner och mellan olika branscher, som alla har sina särdrag och där arbetskraftsbristen är lika verklig, är både ansvarslöst och ohållbart. Det kränker jämlikhetsprincipen gällande socialskydd och skapar större klyftor mellan studerande. Därpå gör det komplicerade studiestödssystemet ännu ett steg krångligare.
Det är svårt att se hur det föreslagna kompensationssystemet skulle kunna lösa det strukturella problem vi har med arbetskraftsbrist. Däremot är det enkelt att se hur det kan omvandla studerande till regionalpolitiska spelpjäser.
Vi vet att många studerande måste lyfta studielån för att klara av levnadskostnaderna. Vi vet att studerande i dag är mer skuldsatta än tidigare generationer. Att först skuldsätta studerande och sedan använda dem som policyverktyg är verkligen oskäligt.
Det är fel att på bekostnad av studerande ta till snabba och billiga lösningar. Vi är riktiga människor med riktiga liv och vi vill inte bli utsatta för experiment vart och vartannat år.
Julia Ståhle, studerande, förbundsordförande, Svensk Ungdom
Emmi Piippo, studerande, vice ordförande, SFP i Helsingfors

ANDRA LÄSER