"Sköt vården på svenska enligt franchising-modell"

Folkhälsans styrelseordförande Mats Brommels ger sig in i debatten om hur valfriheten i vården kunde garantera svenskspråkiga tjänster. Brommels föreslår ett producentkooperativ där medlemmarna enligt franchising-principen förbinder sig att följa gemensamma spelregler.

Folktingssekreterare Markus Österlund, regeringsrådet Pekka Järvinen från Social- och hälsovårdsministeriet och Folkhälsans styrelseordförande Mats Brommels diskuterade framtida vårdlösningar. Debatten leddes av Marcus Rantala, styrelsemedlem i Folkhälsan och stadsstyrelsemedlem i Helsingfors.

– Regeringens vård- och landskapsreform kommer på ett grundläggande sätt att ändra på hur vården i framtiden ska ordnas i vårt land. Frågan är då om vi på svenskspråkigt håll har vilja och muskler att skapa en struktur för den svenska servicen.

Så inledde SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson stormötet i Kulturhuset G18 om hur den finlandssvenska vården ska ordnas i framtiden då regeringens valfrihetsmodell blir verklighet. I mötet deltog ett hundratal personer, främst SFP-aktiva, företagsrepresentanter och företrädare för olika organisationer inom vård- och socialsektorn.

Initiativet till nya svenska vårdlösningar kastades ursprungligen fram långt tidigare av vd:n för det privata vårdbolaget Doctagon, Stefan Wentjärvi. Han skapade stora rubriker för några veckor sedan då han efterlyste ett allfinlandssvenskt vårdbolag där både privata och offentliga aktörer skulle vara med som delägare och som skulle listas på börsen. Förslaget sköts ner, framför allt av Kårkulla samkommun, vars ledning ondgjorde sig över tanken på vinstdrivande företagsverksamhet.

"S-kedjan attraktiv modell"

Hur den stora finlandssvenska aktören Folkhälsan tänker om framtiden efter vårdreformen har betecknats som avgörande om det ska bli några privata alternativ på svenska. Vid onsdagens stormöte blev det något klarare var Folkhälsan står. Folkhälsans styrelseordförande Mats Brommels kastade fram en tanke på ett producentkooperativ för aktörer som skulle erbjuda vårdtjänster på svenska.

Brommels tänker sig att det här kooperativet skulle ägna sig åt att identifiera affärsmöjligheter och som han formulerar det "stimulera ett intresse för aktörer att etablera sig på marknaden".

Brommels föreslår att kooperativet skulle ägna sig åt franchising. Det är en affärsmodell där ett varumärke, ett koncept eller en produkt, kan användas och distribueras av oberoende näringsidkare som alla skulle vara medlemmar av kooperativet.

HBL ber Brommels förtydliga sin tanke om ett producentkooperativ.

Tänker du dig att varje medlem oavsett satsat kapital skulle ha lika stor röst i kooperativet och hur handlingskraftigt tror du att en organisation av det slaget skulle vara?

– Se bara på S-kedjan. Det är den effektivaste detaljhandelskedjan i Finland. Det är inget som säger att ett andelslag inte kan fungera effektivt. Jag tycker att det finns väldigt attraktiva drag i den modellen eftersom den understryker behovet av samverkan. Samtidigt skulle kooperativet ta gemensamt ansvar för allt som kallas koncernfunktioner, kvalitetssäkring och gemensamma it-system, säger Brommels till HBL.

Kan vilken medlem som helst i kooperativet lägga in veto och torpedera förslag som inte faller enskilda producenter i smaken?

– Nej. Man får vara med i kooperativet bara om man accepterar dess grundläggande värderingar. Endast de som förpliktigar sig att följa den värdegrund som kooperativet ska ha får rätt att använda varumärket. Du kan jämföra det med om du vill bli Mc Donald's krögare. För att bli det måste du leda i bevis att du klarar av att leverera hamburgarna enligt ett visst recept. Det här är samma tanke, förklarar Brommels.

"Folkhälsan kan starta mödrarådgivning"

I sitt anförande nämnde Brommels bland annat barn- och mödrarådgivningen. Rådgivningen kommer att ingå i de nya landskapens affärsverk som kan välja att lägga ut rådgivningsverksamheten på privata producenter.

– Min förhoppning är att landskapen ska öppna upp för nischade producenter och den vägen skapa småskalig och fungerande rådgivningsverksamhet, sade Brommels.

HBL undrade här om Folkhälsan, som då samfundet var nygrundat, ägnade sig åt just barn- och mödrarådgivning, har för avsikt att återuppta den verksamheten i och med vårdreformen.

– Jag har haft i tankarna att det finns ett behov av en modern mödrarådgivningsverksamhet i Finland. I mitt nuvarande stationeringsland, Sverige, har jag sett innovativa verksamheter som är barnmorske- eller hälsovårdardrivna. Vårdreformen skapar möjligheter, dels för hälsovårdare, men också för Folkhälsan att återvända till sina rötter, säger Brommels.

SFP-fullmäktigeledamoten i Helsingfors, Björn Månsson, tog till orda i debatten och varnade för att öppna upp den finlandssvenska vårdmarknaden:

– Beträffande Folkhälsans framtida roll vill jag varna för att samfundet går och säljer sin oskuld ifall Folkhälsan går med i det börsbolag som Doctagon har föreslagit, sade Månsson.

Brommels replikerade här med att "Folkhälsan verkligen inte har för avsikt att ägna sig åt någon promiskuös verksamhet".

Stefan Wentjärvi kommenterade också kort uppståndelsen efter sitt förslag om börsnoterat vårdbolag för Svenskfinland.

– Om bolaget är börsnoterat eller inte är oväsentligt. Det väsentliga är att ägarna representerar samhället. Men jag tror inte på ett bolag som enbart är ägs av det offentliga eftersom det får innovationsnivån att stagnera. Jag hoppas på hybridlösningar där både det offentliga och det privata deltar, sade Wentjärvi.

Wentjärvi fick uppbackning av tidigare SFP-ordföranden Ole Norrback. Norrback sade sig visserligen vara av samma åsikt som SFP:s riksdagsledamöter som i debatten propagerade för att den offentliga sektorn ska garantera den svenska vården framöver.

– Men jag frågar varför Posten kan producera hemvård på svenska för Helsingfors stad och hur det kommer sig att initiativet till att vi sitter här i dag ursprungligen kommer från ett privat bolag (Doctagon). Säg inte nej till alla nya initiativ, för det är nu vi behöver dem. Redan i höst kan vi vara för sent ute, sade Norrback.

ANDRA LÄSER