HU får miljondonation och satsar på datavetenskap – snart finns artificiell intelligens på schemat i svenska skolor

Skoleleverna borde få lära sig grunderna i artificiell intelligens redan i grundskolan, men få lärare vet vad det går ut på. Nu ska Helsingfors universitet åtgärda bristen och ledigförklarar en ny professur inom det matematisk-naturvetenskapliga området. Finlandssvenska fonder bidrar med två miljoner euro.

Professorn i fysik Kai Nordlund, som från den 1 mars även är prorektor vid Helsingfors universitet, ritar upp en ekvation på "vita tavlan" som visar maskininlärd växelverkan mellan atomer.
Prorektor Kai Nordlund har goda nyheter att bjuda på – han har lyckats samla ihop två miljoner euro i donationer för att inrätta en ny professur inom det matematisk-naturvetenskapliga området vid Helsingfors universitet.
– Jag är mycket glad över samarbetet med de finlandssvenska fonderna. Nu kan vi ledigförklara en svensk professur i datavetenskap och satsa på forskning inom matematiska metoder för artificiell intelligens. I det långa loppet kommer det här att gagna de finlandssvenska eleverna, för det ingår i arbetet att undervisa i grundläggande metoder i datavetenskap, säger fysikprofessorn Kai Nordlund.
Han var tidigare dekan för den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, men från den 1 mars är han prorektor. Tillsammans med Patrik Floreen och Anna-Christina Martin har de under flera års tid planerat den här nya professuren, som nu blir verklighet. De har kartlagt behovet i skolorna och fört diskussioner med fonderna om hur pengarna ska investeras.
– Det framgick redan i en Magmarapport för några år sedan att undervisningen i datavetenskap och speciellt artificiell intelligens, AI, är svag i de finlandssvenska skolorna. Det är förståeligt med tanke på att många lärare har fått sin utbildning innan man ens kände till AI. Därför behöver vi en svensk professur i datavetenskap, så att vi kan ordna kurser i ämnet för lärarstuderande och fortbildning för lärare runtom i Svenskfinland, säger Nordlund.
I skolorna kunde ämnet ingå i matematikundervisningen.

Fonderna finansierar

Det är de finlandssvenska fonderna, bland annat Svenska kulturfonden, Magnus Ehrnrooths stiftelse och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, som tillsammans donerar två miljoner euro till det naturvetenskapliga utbildningsområdet vid Helsingfors universitet.
– Det kostar 3,4 miljoner att inrätta en ny professur, men staten bidrar med motfinansiering när fakulteten själva har samlat ihop minst halva summan, förklarar Nordlund.
Nu är finansieringen ordnad och Nordlund filar för tillfället på formuleringarna i en platsannons där den nya professuren ledigförklaras. Den kommer att publiceras omkring månadsskiftet mars-april.
– Vi har redan kartlagt fältet och vet att det finns åtminstone en handfull personer som fyller kraven. Som alltid när tjänsten även omfattar undervisning på svenska påverkar det mängden ansökningar, de är klart färre än på finska sidan. Men jag räknar med att få in 20-30 ansökningar, säger han.

Känna igen spam

Artificiell intelligens är en del av ämnet datavetenskap och handlar bland annat om hur man programmerar datorer.
– Den nya professorn ska lära ut grunderna i datavetenskap till lärarstuderande och lärare på fältet. Det handlar först och främst om att förstå grundidén, att man kan programmera datorer att uträtta enkla kommandon, som att känna igen spam. Men man behöver också förstå vad artificiell intelligens inte klarar av, det gäller att inse att AI inte är lika smart som människor. Även om ett datorprogram kan slå världsmästaren i schack så betyder det inte att samma program också är bra på poker. Allt handlar om de matematiska algoritmerna och hur man styr dem, förklarar Kai Nordlund.
I framtiden är det alltså full möjligt att elever redan i grundskolan får lära sig att skapa enkla algoritmer som kan blockera bort den mest uppenbara skräpposten ur inboxen. Det gäller att lära datorprogrammet att ofta återkommande ordkombinationer som "skicka pengar" är spam och därefter bestämma vad man vill göra med den typen av post.
Det är ingen snabb procedur att inrätta en ny professur. Kai Nordlund hoppas att den nya professorn kan tillträda tjänsten i januari 2023.

Helsingfors universitet får ny professur i datavetenskap

Den svenska sidan vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har lyckats samla ihop två miljoner euro i donationer. Med medlen inrättas en ny professur i datavetenskap.
Bakom donationen står Svenska kulturfonden, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse, Stiftelsen Tre smeder samt Lisi Wahls stiftelse.
Professuren i datavetenskap blir den sjätte svenska vid fakulteten. Sedan tidigare finns där svenska professurer i matematik, fysik, kemi, geografi och sedan några år även en professur i miljöforskning.
ANDRA LÄSER