Gösta Ågren är död

En anhörig bekräftar att den prisbelönta författaren Gösta Ågren gick bort natten till onsdagen.

Diktaren Gösta Ågren föddes 1936 i Nykarleby. Han debuterade 1955 som 19-åring med diktsamlingen Kraft och tanke. Vid sidan av författaryrket arbetade den unge Ågren som metallarbetare, journalist och biblioteksassistent.

Ågren studerade litteratur i Stockholm och disputerade 1971 med en avhandling om Dan Anderssons liv och diktning. Han studerade också vid Svenska filminstitutets filmskola och arbetade en period som frilansande filmregissör.

Ågren fick sitt genombrott som författare under sjuttiotalet, då samlingar som Var inte rädd (1976) och Molnsommar (1978) publicerades. Han var en förkämpe för den så kallade hurrarörelsen på 1970-talet och en av initiativtagarna till kooperativet Författarnas andelslag.

Gösta Ågren levde sedan 1968 tillsammans med journalisten och författaren Anna-Lisa Sahlström.

Till Ågrens produktion hör drygt 40 titlar och tyngdpunkten ligger på poesi. En höjdpunkt på hans författarbana var dikttrilogin Jär, vars första del vann Finlandiapriset år 1988. Han tilldelades Carl-Emil Englund-priset för trilogin 1989. Ågren har även belönats med Tollanderska priset (1986), Dan Andersson-priset (1995), Vasa läns konstpris (1997), Choraeus-priset (2001) och Pro Finlandia-medaljen (2006). Så sent som i december 2019 belönades Ågren med Svenska Akademiens Bellmanspris, ett pris som enligt reglerna ska tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”

Ågrens diktsamling I det stora hela nominerades år 2011 till Nordiska Rådets litteraturpris, och år 2013 belönades han av Stiftelsen Längmanska kulturfonden i Sverige. I motiveringen står: ”Ågren är en existentiell diktare som inte väjer för de svåraste frågorna: döden, våldet, meningen med livet.”

Ågrens sista bok Dikter och slutsamtal utkom 2020. Den recenserades den 23 januari i HBL av Erik Bergqvist som skrev:

"Sällan stryker jag under så många rader som när jag läser Gösta Ågren. Hans långa diktargärning ter sig alltmer imponerande: på en gång avgränsad mot och orubbligt närvarande i sin samtid. Den nya samlingen bekräftar Ågrens ställning som en av Nordens mest betydande poeter."

Artikeln har korrigerats 25.6.2020, Ågren fick Finlandiapriset 1988, inte 1989.

ANDRA LÄSER