Vindkraften räcker till för jättefabriker, säger experter – ”Oroar mig snarare för överutbud av el”

De flesta vindkraftverk som ska stå klara inom de närmaste åren är redan reserverade. Ändå kommer elektricitetstörstande företag som Blastr till Finland med förhoppning att få köpa förnybar el. 

Hur många vindkraftverk som byggs på medellång sikt beror på efterfrågan. Anni Mikkonen, vd för Finlands vindkraftsförening, tycker det är positivt om Finland får fler stora elkonsumenter. 
Sören Jonssonsoren.jonsson@hbl.fi
09.01.2023 17:26 UPPDATERAD 09.01.2023 19:05
Det var luddiga planer som redovisades förra veckan, när det norska uppstartsföretaget Blastr Green Steel gick ut med sin avsiktsförklaring att locka till sig investerare och bygga en enorm stålfabrik i Ingå.
En fabrik av det här slaget slukar enorma mängder elektricitet. Blastrs fabrik skulle uppskattningsvis förbruka ungefär 6 terawattimmar el per år. 
En stor del av elektriciteten ska komma från vindkraft. Anni Mikkonen, vd för intresseföreningen Finlands vindkraftsförening, får kvantifiera elbehovet. 

ANDRA LÄSER