Präster – än en gång

För kyrkan är de revolterande prästerna ett dilemma och en del av dem har tilldelats anmärkningar och varningar.

Den långa berättelsen om den evangelisk-lutherska kyrkans sätt att hantera frågan om jämställt äktenskap har fått en ny vändning. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen bekräftat att domkapitlet i Uleåborgs stift hade rätt att ge en varning åt en präst som i enlighet med den nya äktenskapslagen hade vigt ett par av samma kön.

ANDRA LÄSER