Sexualhälsa ett fokus i biståndspolitiken – upplysning effektivare än abort

Vill man minska på antalet aborter ska man satsa på sexualundervisning, inte abortförbud, säger forskningsprofessor Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet. Det gör Finland i utvecklingspolitiken.

Finland stöder kvinnors reproduktiva hälsa i utvecklingspolitiken bland annat genom sexualupplysning.
Varje år görs 25 miljoner aborter i världen under farliga omständigheter, och tiotusentals kvinnor dör som följd av ingreppen. För att förbättra bland annat de här siffrorna har jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter länge varit ett fokus inom den finländska utrikes- och utvecklingspolitiken.
Då utrikesförvaltningen listar sina strategiska prioriteter står det bland annat att "utrikesförvaltningen intensifierar sitt arbete för att stärka flickors och kvinnors ställning och rättigheter". Att förbättra kvinnors och flickors rättigheter listas också som den första av fyra prioriteter för utvecklingspolitiken, och för tillfället stöder Finland projekt för kvinnors sexualhälsa och reproduktiva hälsa i bland annat Afghanistan och Myanmar. "Finland har trovärdighet och kompetens för att främja jämställdhet på internationell nivå", heter det på Utrikesministeriets hemsida.
Men nu anser många att utrikesminister Timo Soini (Blå) har grumlat den här trovärdigheten genom att uttala sig positivt om abortförbud i vissa länder.
Vill man minska på antalet aborter är det dessutom inte den vägen det lönar sig att gå, säger forskningsprofessor Anna Rotkirch på Befolkningsförbundet. Forskningsresultaten är entydiga – kriminalisering av abort leder dels till fler oönskade graviditeter och barn, dels till fler illegala aborter som kan vara mycket skadliga för kvinnornas hälsa eller till och med dödliga.
– Om man på samvetsgrunder eller andra grunder vill minska på antalet aborter är sexualundervisning det effektivaste sättet, inte abortförbud. Kriminalisering leder bara till mer olycka och hälsorisker både för kvinnorna och för barnen. Det finns väldigt tydliga forskningsresultat från bland annat Finland som visar att fungerande sexualundervisning leder till ett lågt antal aborter, säger Rotkirch.
Sambandet kommer fram bland annat i en tydlig uppgång i antalet aborter bland unga i Finland i början av 2000-talet. Den hängde ihop med en ändring i läroplanen som gjorde att ansvaret för sexualundervisningen under slutet av 1990-talet blev otydligt. Efter att saken korrigerats har kurvan gått ned igen och antalet aborter i Finland hör till världens lägsta trots en liberal abortlagstiftning.
I Finland blev abort lagligt på medicinska grunder 1950, men var fram till 1970, då lagstiftningen förnyades, väldigt svårt att få.
– Frågan om abort är också en klassfråga. Då vi tittade på ansökningarna om abort i Finland från 1950- och 1960-talet och hur de motiverades var det uppenbart att det bara var de fattiga kvinnorna, som verkligen inte hade någon annan väg att gå, som gick den officiella vägen. Andra skötte saken via kontakter. Så är det i alla länder där abort är förbjuden. De familjer som har pengar och kontakter kan fixa saken, medan de fattiga drabbas hårdast, säger Rotkirch.
ANDRA LÄSER