Tullen tog lyxyachter i förvar – nu är utredningen klar

Tullen misstänker att sju av de lyxyachter som har tagits i förvar kan ha kopplingar till aktörer som finns på EU:s sanktionslistor mot Ryssland. Två fall går vidare till brottsutredning.

På grund av invecklade ägararrangemang har det varit en krävande uppgift för Tullen att utreda om lyxyachter som tagits i förvar omfattas av EU-sanktionerna mot Ryssland.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
07.12.2022 16:29
Tullen tog i våras och i somras flera lyxyachter i förvar med misstanken att de kunde omfattas av EU:s sanktioner mot Ryssland. Nu har Tullen blivit klar med sin utredning.
Det handlar om 21 yachter som Tullen höll kvar på våren, och ytterligare sex som fastnade i Tullens nät på sommaren.
I ett internationellt samarbete har Tullen sedan utrett om det i ägarförhållandena finns personer eller andra aktörer som finns med på EU:s sanktionslistor mot Ryssland och Vitryssland.
Det visade sig inte vara en alldeles enkel uppgift, enligt Sami Rakshit, direktör för bevakningsavdelningen.
”Kopplingarna mellan flera ägarkedjor visade att skatteparadis och andra mycket komplicerade arrangemang fanns i bakgrunden. Detta försvårade och fördröjde i många fall utredningen av dem som eventuellt var föremål för sanktioner, i vissa fall var utredningen i praktiken till och med omöjlig”, säger han i ett pressmeddelande.
För sju yachters del visade det sig att det i bakgrunden kan finnas aktörer som omfattas av sanktionerna. Åtta överfördes till utsökningsmyndigheterna, för fyra gjordes en skattegranskning och två har gått till brottsutredning.
Rakshit betonar att sanktionerna förbjuder export av vattenfarkoster till Ryssland.  
”Vi har kvarhållit yachter också på grund av illegala exportförsök. Med tanke på sanktionerna har inte heller fartyg som är registrerade i Ryssland kunnat släppas ut i farvattnen. Två misstänkta brott mot exportförbudet har lett till förutredning och förundersökning och dessa utreds som grova regleringsbrott”, säger Rakshit i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER