Recension: Nyberg och Torvalds skriver brev till varandra om ett epokskifte

Två resonerande reskamrater på väg till Nato, René Nyberg och Nils Torvalds, dokumenterar det pågående epokskiftet och bjuder på djupt personliga insikter, skarpa politiska och strategiska analyser samt en imponerande beläsenhet. Ansats tar de i sin barndom i efterkrigstidens Helsingfors.

Breven mellan René Nyberg och Nils Torvalds återspeglar det pågående epokskiftet inom säkerhetspolitiken och redovisar författarnas smärtsamma väg till sina respektive slutsatser idag. På bilden utrikesminister Pekka Haavisto och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Facklitteratur

René Nyberg & Nils Torvalds: Vägen till Nato. En brevväxling om Ryssland
Förlaget M 2023, 220 sidor
Ryskan skiljer mellan två olika sanningar. Den ena, istina, är den absoluta. Den andra, pravda, är relativ. Var och en av oss har sin egen betingade sanning, medan den absoluta är Gud förbehållen. Objektivitet är varken värt eller ens möjligt att eftersträva. ”Ni har eran sanning och vi har våran”.
I en färsk brevbok konfronterar René Nyberg och Nils Torvalds varandra med var sin pravda och sin personliga stil och ger läsaren en möjlighet att dra egna slutsatser. Nyberg är diplomaten ur den illusionslösa realistiska skolan och Torvalds politikern med en hel del världsförbättrande ambitioner i bagaget. Båda har under årens lopp gjort var sin djupdykning i det östra grannlandets samhälle. De kan den ryska maktens mekanismer och vet människornas mentalitet.

ANDRA LÄSER