Finlands största utsläppskälla går mot nollutsläpp

I dag står fabriken för sju procent av Finlands utsläpp av koldioxid. Om åtta år är förhoppningen att utsläppen genom en ny produktionsmetod ska vara nere i noll vid SSAB:s stålverk i Brahestad.

Gjutningen av järn i masugnarna i Brahestad blir historia om några år om allt går enligt de planer för fossilfritt stål SSAB presenterade i januari.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
19.10.2022 06:46
Stålkoncernen SSAB:s industriområde strax utanför Brahestad är enormt. På 500 hektar ryms för­utom stålverket med två masugnar, smältverk, valsverk och anläggningen för koksning en hamn, 40 kilometer väg och 30 kilometer järnväg. En ny byggnad för kontor och ett forskningscenter är under uppförande.

ANDRA LÄSER