Finland håller sig nätt och jämnt inom EU:s ekonomiska regler

Finland svarade på torsdagen på EU-kommissionens brev om ekonomin. I svaret skriver finansminister Alexander Stubb (Saml) att Finland uppfyller EU:s ekonomiska regler angående underskottet inom den offentliga ekonomin och skuldsättningen, även om situationen är tuff.

Alexander Stubb.
FNB
14.04.2016 20:16 UPPDATERAD 14.04.2016 20:22
Regeringen förväntar sig att konkurrenskraften och den offentliga ekonomin kan förbättras på många olika sätt. Särskilt stor tilltro har man till det konkurrenskraftsavtal det som bäst förhandlas om. Ekonomin förväntas komma att förbättras genom förnuftiga löneuppgörelser, en ny finsk lönemodell och lokala avtal.
Regeringen spikade på torsdagen fast sin plan för de närmaste årens ekonomi. Inom ramen för finanserna lade man till ytterligare besparningar på 400 miljoner euro som regeringen kom överens om förra veckan. De nya besparningarna riktar sig till bland annat underhållet av trafikleder, utvecklingssamarbete och sociala förmåner. På det här viset anpassas ekonomin med 4 miljarder euro fram till år 2019, såsom partierna enades om i regeringsförhandlingarna.
– Jag vill poängtera att regeringen fortfarande är helt förbunden till de anpassningsbehov av ekonomin som tillsatts i regeringsprogrammet, skriver Stubb till kommissarierna och önskar att de bekantar sig med rambesluten.
Han nämner också vårdreformen, sysselsättnings- och företagspaketen samt pensionsreformen.

Skulden växer

Som grund för den ekonomiska hushållningen ligger Finansministeriets ekonomiska prognos som är aningen dystrare än tidigare. I prognosen, som offentliggjordes på torsdagen, förutspår ministeriet att den ekonomiska tillväxten i år blir 0,9 procent och de därpå följande två åren 1,2 procent. De billiga priserna på energi och olja förväntas sätta sprutt på ekonomin. Även inom investeringarna förväntas tillväxt. Utvecklingen av exporten blir däremot lam.
Statsskulden förväntas stiga till 111 miljarder euro år 2017. Skulden stiger i förhållande till bruttonationalinkomsten under valperioden.

ANDRA LÄSER