Succé för biblioteken i Helsingfors – tack vare Ode

Med över 3 miljoner besök 2019 överträffade intresset för Ode alla förväntningar.

Drygt tre miljoner besök registrerades på Ode 2019.
Succén för centrumbiblioteket Ode ynglade av sig också på de andra biblioteken. Sammanlagt nio miljoner besök registrerades på de helsingforsiska biblioteken 2019. Detta är en ökning på 40 procent.
Antalet nya bibliotekskort steg till 47 000 och antalet lån var 9,4 miljoner vilket är rekord. Och nedladdningen av digitala ljudböcker och tidningar nådde rekordnivåer.
Drygt 7 000 olika evenemang, som lockade drygt 300 000 deltagare, arrangerades på Helsingfors bibliotek 2019.

ANDRA LÄSER