Kiuru: "Vi är tvungna att omfördela mera coronavaccin till Päijänne-Tavastland"

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vill bromsa avvecklingen av restriktionerna i fyra regioner.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) vill omfördela leveranserna av coronavaccin och prioritera sådana regioner som har ett svårt smittläge just nu.
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) förespråkar en omfördelning av coronavaccin för att myndigheterna ska kunna prioritera sådana regioner som har ett svårare smittläge.
– Incidensen i Päijänne-Tavastland är för närvarande över 100. Det innebär att vi måste prioritera leveranser av coronavaccin till den regionen för tillfället. Det förutsätter att vi aktiverar den förordning som tidigare har beretts för sådana situationer, säger Kiuru.
Hon vill inte precisera vilka regioner som skulle få mindre volymer coronavaccin som ett resultat av den planerade omfördelningen. Kiuru tog upp frågan inför regeringens möte om den epidemiologiska situationen på onsdagseftermiddagen.
– Fyra regioner är fortfarande inne i fasen för samhällsspridning. Vi måste se till att det nationella smittläget inte förvärras. Om vi inte tar det här på allvar kan situationen försämras och då kan vi inte räkna med en lugn sommar, säger Kiuru.
Utöver Päijänne-Tavastland vållar även Egentliga Finland, Mellersta Österbotten och Nyland huvudbry för beslutsfattarna.
– I Mellersta Österbotten är de regionala myndigheterna tvungna att skärpa restriktionerna på grund av det förvärrade smittläget och i Egentliga Finland är incidensen väldigt nära 100. Vi måste fråga oss själva om vi kan avveckla restriktionerna i de fyra regioner som är inne i fasen för samhällsspridning, säger Kiuru.
Hon avfärdar även restaurangbranschens krav på lindrigare restriktioner.
– Vi kan inte pejla den epidemiologiska situationen utifrån restaurangbranschens behov. Vi måste tänka på helheten.
Statsminister Sanna Marin (SDP) är inne på samma spår.
– Vi måste följa med situationen också i våra grannländer innan vi går in för att avveckla reserestriktionerna. Smittläget är fortfarande svårt i Estland, Sverige och Ryssland, säger Marin.
Hon utlovade inga nya riktlinjer för hybridstrategin på onsdagen.
– Vi bekantar oss med den epidemiologiska situationen, men fattar inga nya beslut om vare sig exitstrategin eller de riktlinjer som gäller gränstrafiken i kväll, säger Marin.

ANDRA LÄSER