Nu lämnar Finland sitt långa 1900-tal och går in i en ny tid

2010-talet var mer omvälvande än något decennium under hela 1900-talet. Inte sedan 1890-talet har världen genomlevt en period som varit lika händelserik: – Vi befinner oss vid en vändpunkt, säger historikern Henrik Meinander.

De teknologiska och ekonomiska förändringarna under 2010-talet har varit dramatiska. Exakt hur de påverkar framtiden går inte att säga, men inte ens institutioner som nationalstaten och demokratin går att ta för givna, säger Henrik Meinander.
31.12.2019 06:06 UPPDATERAD 31.12.2019 16:20
Visste du att 1900-talet började redan 1890 och varade ända fram till nu, 31.12.2019? Att det världen upplever i kväll i praktiken är ett sekelskifte?
Så kan man tänka efter att ha läst en kommande bok av professor Henrik Meinander, där en av artiklarna bär titeln "Det långa 1900-talet" och analyserar den här perioden som en helhet. Förstås är uppställningen något av en tankelek, en blinkning till den brittiska historikern Eric Hobsbawm som lekte med tanken om "det korta 1900-talet".
Men där Hobsbawms korta 1900-tal beskriver perioden mellan första världskrigets utbrott 1914 och realsocialismens fall i Östeuropa 1991, fokuserar Meinander på de ekonomiska, teknologiska och politiska megatrenderna under de senaste 130 åren. Ur det här perspektivet är de blodiga världskrigen inte det mest väsentliga. Viktigare är de decennier då utvecklingen accelererade som kraftigast: 1890-talet, 1930-talet, 1970-talet och 2010-talet. Fyra språng som förändrade världen.

ANDRA LÄSER