Inflationen slutade öka

Inflationen verkar bromsa in i Finland. Men ekonomer hade väntat sig en vändning neråt. 

Stigande elpriser sätter stopp för en sjunkande inflation. Arkivbild
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
15.08.2022 11:08
Den finska inflationstakten verkar ha stabiliserats, åtminstone för stunden. I juli i år var konsumentpriserna i snitt 7,8 procent högre än vid samma tidpunkt i fjol, visar Statistikcentralens senaste översikt. Det är samma siffra som för juni månad. 
På årsbasis är det fortfarande energin, i form av dyrare el, bensin och diesel, som driver utvecklingen, tillsammans med livsmedlen. Utöver detta har priserna på bland annat renoveringar av egnahemshus och bolån stigit klart under det senaste året. 
Förväntningen var att inflationen skulle komma ner en aning i juli jämfört med i juni, skriver Centralhandelskammarens ekonom Jukka Appelqvist i en kommentar. Det beror på att bensinpriserna har gått ner kraftigt, med nästan 10 procent, sedan juni. Men minskningarna vägs upp av att priserna på el och livsmedel fortsatte stiga kraftigt. På årsbasis har matpriserna stigit med 12 procent och elpriserna med 40.
"Man väntade sig att de sjunkande bensinpriserna skulle lindra läget, men så skedde inte, eftersom elen och livsmedlen väger tungt på andra sidan vågen. Inflationstrycket har alltså inte försvunnit någonstans, trots sjunkande bensinpriser", skriver Appelqvist.
Även om inflationen slutade accelerera i juli är den nuvarande nivån exceptionell. Så här hög har inflationen inte varit sedan slutet av 1980-talet. I och med att det inte är längre är bensinen som driver utvecklingen är det svårt att komma ur dess grepp, skriver Appelqvist. 
"Tidigare baserade sig inflationsökningen på bränslen, och då gick det att lindra läget genom att till exempel köra mindre bil. Men man klarar sig inte utan el och mat, vilket gör att inflationen är allt svårare att komma undan", skriver Appelqvist.

ANDRA LÄSER