Riksdagen tar inte sitt ansvar för sjukvården

21.04.2022 13:13
Ju friskare och mer välutbildad Finlands befolkning är desto större är förutsättningarna för Finlands välbefinnande och framgång.
En frisk befolkning arbetar bättre och ger därmed mer skatteintäkter som kan satsas på en ännu bättre sjukvård som ger bättre arbetsprestationer som ger mer skatteintäkter som gör att fler kan delta i arbetslivet. Med andra ord en positiv spiral för Finland.
En välutbildad befolkning ger bättre internationell konkurrenskraft som ger bättre och mer välbetalda arbetstillfällen som ger mer skatteintäkter som ger bättre utbildningsmöjligheter. Ännu en för landet positiv spiral!
Nu verkar det som om riktgivande riksdagspartier och riksdagsrepresentanter vill försämra den finska sjukvården, den finska undervisningen och Finlands konkurrenskraft genom att åt personer inom utbildning och sjukvård inte betala konkurrenskraftiga löner. Enligt OECD:s undersökning hör Finlands sjukskötare till de sämst betalda inom EU.
Att som politiker påstå att frågan skall avgöras mellan arbetsmarknadens parter är att undandra sig sitt ansvar. Landets och befolkningens välbefinnande är hotat och är entydigt riksdagens ansvar.
Att hävda att det inte finns pengar är osant. En möjlighet: Minska den statliga och kommunala byråkratin med 10-15 procent och skola om dem till något meningsfyllt inom undervisning och sjukvård. I hopp om att riksdagen även i denna fråga snabbt tar sitt ansvar.

Lennart Andersson,

Högsåra

ANDRA LÄSER