Kina kan inte längre ge draghjälp ur krisen

Den kinesiska ekonomin bromsar in i spåren av nollcovidpolitik, sjunkande befolkningstillväxt och ökad statskontroll. – Jag tror inte att protesterna kommer ge några positiva effekter, säger en Kinaexpert till HBL. 

Kinas president Xi Jinping kommer inte kunna hjälpa västvärlden att svänga konjunkturen. 
Sören Jonssonsoren.jonsson@hbl.fi
30.11.2022 05:02
Världsekonomins primus motor Kina har tuffat på under tidigare lågkonjunkturer och hjälpt världen återhämta sig. Men nu håller något på att hända med Kina. 
Ingen vet riktigt vart landet är på väg och vart nollcovidpolitiken och de omfattande protesterna mot den kommer att leda. Men ett som är säkert är att västvärlden inte kommer ha någon draghjälp av Kina under den stundande lågkonjunkturen.
Tillväxten i Kina har varit långsammare än väntat 2022. Om den kinesiska kommunistregeringen håller samma politiska kurs kommer tillväxten vara svag också nästa år.
Så länge som Kina håller fast vid sin nollcovidstrategi kommer världen stå inför en global lågkonjunktur. Det säger Riikka Nuutilainen, som forskar i Kinas ekonomiska utveckling och ekonomiska politik vid Finlands Banks forskningsinstitut Bofit.
– Kina har så många problem i sin egen ekonomi att vi inte kan vänta oss någon draghjälp därifrån. Kina kommer att ha svårt att hålla fast vid ens en måttlig tillväxt på 2-3 procent. Kinas guldålder av kraftig tillväxt på 10 procent eller mer är förbi, säger Nuutilainen. 
Det är många problem som landet står inför samtidigt. Unga, högutbildade kineser kämpar för att hitta jobb. Fastighetsmarknaden, som ligger till grund för en stor del av landets bnp, är i kris. Nedstängningar och resebegränsningar stör leveranskedjorna och försämrar förtroendet.
Utöver det här börjar den kinesiska arbetskraftsreserven vara förbrukad. Urbaniseringen drev länge tillväxten i Kina. Kort sagt börjar Kinas tillväxtmodell ha kommit till sin ände. Det är mindre sannolikt att Kina kommer kunna växa lika kraftigt som tidigare. 
– Vi i västvärlden måste bry oss om Kinas problem. Kina är en av världens största ekonomier och inbromsningen i deras tillväxt kommer smitta av sig till västvärlden. 
Nuutilainen sätter inget stort hopp till protesterna som just nu pågår på många håll i landet. Den kinesiska regeringen ger inte efter för folkopinionen. 
– Jag tror inte protesterna kommer ge några positiva effekter för den kinesiska ekonomin. Förhoppningsvis lättar landet något på coronarestriktionerna och ökar vaccinationstakten.
President Xi Jinping försöker föra landet i en mer totalitär riktning med en mer socialistisk, statskontrollerad ekonomi. Han anser att partiet borde ha mer att säga till om i hur företagen sköts. Han har sänkt innovationstakten och dämpat dynamiken i den privata sektorn genom att införa hårda regleringar för teknikföretag.
– Kinas stormaktstid är ändå långt ifrån över. Landet gör framsteg i många sektorer, bland annat inom rymdforskning och teknik. Räkna inte ut landet, trots att det just nu inte är till någon hjälp för västvärlden. 

Så om Kina inte kan hjälpa oss ur en recession, var ska vi söka hjälpen?

– Det finns flera asiatiska länder som klarar sig bra just nu. Men jag tror tyvärr inte att det hjälper oss. Trots att de växer snabbt, är deras andel av världshandeln väldigt liten. Kinas tillväxt var något helt annat. Den här krisen får vi rida ut på egen hand.

ANDRA LÄSER