Inrikesminister Ohisalo: EU behöver en hållbar asylpolitik för att undvika ett nytt Moria

Det blir tufft att mejsla fram en enhetlig europeisk asyl- och migrationspolitik, men det viktiga är att lösningen blir fungerande och bestående, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Inrikesminister Maria Ohisalo avvaktar med att ta ställning till EU-kommissionens förslag om gemensam asyl- och migrationspolitik tills regeringen har format en ståndpunkt.

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) kommenterar EU-kommissionens förslag till europeisk asyl- och migrationspolitik i försiktiga ordalag eftersom regeringen inte har hunnit sätta sig in i förslaget.

Regeringen ska forma en ståndpunkt under de närmaste veckorna som riksdagens stora utskott ska ta ställning till.

Svårare är det ändå att få alla EU-länder att backa upp en modell.

– Det är helt centralt att vi kommer vidare. Vi har väntat på ett förslag i åratal och Finland höll frågan på agendan under EU-ordförandeskapet förra året, sade Ohisalo på en telefonpresskonferens kort efter att kommissionen presenterade sitt förslag.

Regeringen har på ett allmänt plan tidigare slagit fast att Finlands förbinder sig att driva på en lösning som respekterar internationell rätt och mänskliga och grundläggande rättigheter samt att asylprocesserna ska hålla hög kvalitet och fördelningen mellan medlemsländerna ska vara rättvis och hållbar.

– Det är viktigt ur både medlemsstaternas och de asylsökandes perspektiv, för annars kan man i värsta fall skapa förhållanden som de i flyktinglägret i Moria, säger Ohisalo.

– För Finland, i egenskap av EU-land med yttre gräns, är det helt centralt att vi samarbetar.

Ohisalo bedömer att den klart svåraste biten i helheten är den som berör en rättvis fördelning och solidaritet.

– Till det svåraste hör att skapa en fungerande modell för ansvarsfördelningen, men det vore viktigt att den också vore bestående så att man inte behöver ta diskussionerna om och om igen.

Ohisalo är övertygad om att mekanismen för så kallad flexibel solidaritet blir den tuffaste biten.

Tror du att det här paketet kan godkännas?

– Jag tror att medlemsstaterna vill finna en gemensam ståndpunkt, det har stått stilla i åratal. Det är säkert ändå en utmaning att få med alla.

Ohisalo betonar att inrikeskommissionären Ylva Johansson har samtalat med alla medlemsländer i två omgångar och att hennes paket är en kompromiss med syfte att sy ihop de vitt skilda åsikter länderna har.

Hon konstaterar också att förslaget frångår den så kallade Dublinförordningen eftersom den inte har fungerat eller tillämpats, och att Finland jobbar hårt på att EU ska nå en gemensam lösning.

ANDRA LÄSER