Slut på den västerländska demokratin?

Har demokratin sett sina glansdagar och nått sin kulmen? Det undrar Rurik Ahlberg i Idag-kolumnen.

Romarriket, inkariket, Etrurien, hettitiska riket, khazariska riket, faraoväldet, Sovjetunionen, Österrike-Ungern, polsk-litauiska samväldet, Mesopotamien, perserriket, bysantinska riket. Är det vi beskådar i dag de första tecknen på att förteckningen över fallna riken förlängs med – västerländsk demokrati? Knappast var det många av invånarna i dessa riken som kunde föreställa sig att just deras samhälle skulle försvinna från kartan. På motsvarande sätt kan knappast någon föreställa sig att vårt demokratiska styre skulle kunna förlora kampen mot putinism eller någon annan auktoritär styrelseform.
Har demokratin nått sin kulmen och gått in i ett regressivt stadium? För inte alls många år sedan upplevde Europa en historisk integrationsvurm. Den Europeiska unionen skulle omfamna de forna östblocksländerna efter kommunismens fall. Vi skulle tillsammans överbrygga all kvarvarande orättvisa efter uppdelningen av kontinenten i väst och öst efter andra världskriget. Demokrati, jämlikhet, mångfald! Att ha progressiva åsikter om EU:s kommande grundlag var en självklarhet. Euron hade vi redan i fickan. Förstås skulle det vara fri rörlighet för alla, inte minst för olika språkminoriteter som levde i gränsområdena.
Själv rörde jag mig ute i världen och gjorde reklam för Finland. Demokrati var folkstyre, men med inbyggda säkerhetsmekanismer för minoriteter, så sade vi.
Strävan mot ett upplyst styre har nästan genomgående varit en målsättning under de senaste 300 åren. Bred folkbildning och större ekonomisk jämlikhet har med tiden blivit både mål och medel för ett bättre samhälle. Andra världskrigets slut utgjorde grunden för en gemensam vilja att kollektivt lyfta den demokratiska världen i enlighet med dessa ideal.
Jag påstår inte att demokratin var fullbordad då EU-integrationen var det stora politiska temat. Till en viss del kan man till och med påstå att vinnande riken också föder självgodhet och blindhet för sina egna svagheter. De när sig själva, till exempel genom att vilja utvidgas tills de kollapsar.
När Sebastian Tynkkynen halvnaken på Domkyrkans trappa vrålar ut sitt agg mot skolsvenskan, när Donald Trump hånar personer med funktionsnedsättning, när valkampanjer världen över för fram fördomar och lösa påståenden som sanningar, när Ryssland marscherar in i Ukraina och ingen stoppar det – då är demokratins ställning som ledande global samhällsdrivande kraft inte lika självklar som tidigare.
Organisationen Freedom House som årligen mäter demokratin i alla världens länder har noterat en kontinuerlig försvagning av demokratin under de tio senaste åren.
Vi har ett lamslaget EU. Vi har en inhemsk regering som vill privatisera den offentligt finansierade primärvården. Vi har populistiska rörelser lite varstans. Reformer präglas av intressepolitik framför landets bästa.
Också demokratin måste prestera för att inte andra skall springa förbi.

ANDRA LÄSER