Landbaserad fiskodling på Åland får 12 miljoner i finansiering

Företaget Fifax, som odlar regnbåge på Eckerö, har säkrat betydande tillväxtfinansiering. Pengarna ska användas för att öka odlingskapaciteten i den landbaserade anläggningen.

Fifax siktar på att odla regnbåge i större volymer: upp till 3 200 ton per år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Genom en finansieringsrunda som nyligen avslutades kammade företaget Fifax, som specialiserar sig på att odla regnbåge på land på Eckerö på västra Åland, in 12 miljoner euro i placeringar. Bland de nya investerarna finns det statliga placeringsbolaget Tesi, investeringsbolaget Turret, pensionsförsäkringsbolaget Veritas, fonden Sparbanken Miljö och ett flertal privatpersoner.
I den aktuella rundan deltog också flera av de tidigare investerarna, bland annat Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, investeringsbolagen Holdix och Etrisk och svenska FV Group.
Fifax, som grundats 2012, skriver i ett pressmeddelande att investeringarna ska användas för att utöka produktionen på Eckeröanläggningen till full kapacitet. Då ska det enligt Fifax vara möjligt att odla upp till 3 200 ton regnbåge per år för den finländska och den svenska marknaden. Därmed skulle odlingen, som i dag sysselsätter 25 personer, vara en av de största i norra Europa.
Fifax marknadsför sig själv med minimal miljöbelastning. Odlingstekniken på Eckerö bygger på ett nästan slutet kretslopp där fiskarna hela tiden simmar omkring i bassänger på land. Vattnet pumpas upp ur Östersjön, filtreras, renas och återanvänds. Poängen med den så kallade RAS-teknologin är att minimera föroreningarna som läcker ut i naturen. Vidare ska slaggprodukter, däribland fiskrenset, kunna användas som gödsel.
"Genom metoden kan vi erbjuda fisken en optimal tillväxtmiljö i rent vatten året om", säger Fifax vd Samppa Ruohtula i ett pressmeddelande.
Fifax har ändå fått en del kritik på Åland under årens lopp. Nyligen dömdes Fifax enligt Ålandstidningen till exempel att betala 5 000 euro i böter för miljöbrott då processvatten rann ut i ett närbeläget skogsområde.
Produktionsanläggningen på Eckerö har haft återkommande behov av nytt kapital för uppbyggnadsarbetet, som samlats in genom flera nyemissioner.
Efter den senaste investeringsrundan ser Robin Blomqvist, delägare investeringsbolaget Helmet Capital som representerar majoriteten av ägarna i Fifax, hur som helst ljust på framtiden.
"Vi har arbetat i flera år för att fila teknologin och erbjuda fiskarna bästa möjliga miljö. Det är fint att vi nu nått en punkt där vi får upp farten på odlingen på Åland och kan fortsätta utveckla verksamheten med stöd av de nya investeringarna", säger Blomqvist.
ANDRA LÄSER