Henrika Franck: Upplevelser i Helsingfors centrum

Ett odaterat fotografi från HBL:s arkiv visar en vy från Norra Esplanaden.
KolumnHenrika Franck
24.11.2022 19:10
Det har talats och skrivits mycket om beslutet att stänga körfiler på Esplanaden, och Torsten Fagerholm gjorde (HBL 21.11) en bra analys av det fragmenterade i beslutsfattandet. Jag har inte heller hört en helhetskonsekvensbedömning, utan snarast allmän oro om långsam grön övergång och allt tommare centrumkvarter. Jag har ingen förkärlek för bilar i sig, men jag grämde mig över beslutet. Till synes är det ett ideologiskt beslut utan en tydlig vision om hurdant centrum vi vill ha i framtiden, och med vilka ekonomiska och sociala konsekvenser. Det verkar också som om de som fattade beslutet inte har tänkt på att centrum inte bara är affärslokaler och parker, utan också hem för många. Men om jag försöker tänka konstruktivt och på mycket längre sikt, kan jag åtminstone börja ställa de rätta frågorna och börja föreställa mig hur centrum kunde se ut i framtiden. Sannolikt kommer upplevelser att vara viktigare än tjänster, och det kan Helsingfors utnyttja.

ANDRA LÄSER