OP: Kriget har dämpat intresset för bostadsköp

Efter Rysslands anfall mot Ukraina har antalet nya låneansökningar hos OP minskat med cirka 25 procent per vecka, jämfört med fjolårets rekordsiffror. Koncernens bostadsförmedlare har för sin del noterat färre besökare på visningarna.

OP:s bostadsförmedlare har noterat en allmän försiktighet på bostadsmarknaden efter krigsutbrottet.
30.03.2022 11:31
Kaisu Christie, direktör för OP:s finansiering för privatkunder och bostadstjänster, jämför krigsutbrottet med situationen strax efter utbrottet av coronapandemin våren 2020.
”Då bromsades bostadshandeln upp, men återhämtade sig snabbt när osäkerheten skingrades. Efter några veckors nedgång har ansökningarna om nya bolån åter börjat öka. Vi räknar med att aktiviteten ökar ytterligare under våren, om kriget inte drar ut på tiden eller sprids utanför Ukrainas gränser”, säger Christie i ett pressmeddelande.
Om man i stället för nya låneansökningar ser på beviljade lån mätt i euro, syns ingen avmattning. Enligt banken har lånens storlek har vuxit under de senaste åren och de belopp som beviljats efter krigsutbrottet har legat på samma nivå som i fjol.

Färre på visningarna

OP:s bostadsförmedlare har noterat en allmän försiktighet efter krigsutbrottet, vilket bland annat tar sig uttryck i längre försäljningstider.
Bland annat vid östgränsen har det varit lugnare än vanligt på bostadsvisningarna. Några affärer har hävts samtidigt som reserveringar i nybyggen återtagits.
Samtidigt finns det enligt OP fortfarande efterfrågan framför allt på större familjebostäder och nyare enfamiljshus.
Däremot är utbudet av ettor stort i huvudstadsregionen och i Åbo.
"Sannolikt vill en del bostadsplacerare minska på riskerna och har därför beslutat realisera sitt innehav. Den väntade räntehöjningen och allmänna osäkerheten kan ha en dämpande effekt på prisutvecklingen på bostäder”, säger OP Hems Lasse Palovaara i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER