Upphandling inom vården borde inte få ske

Upphandling av traktorer, bilar och el med mera är ok, men upphandling av vården med avtal på 20-30 sidor har inte visat sig kunna säkra de behövandes behov.

19.02.2021 09:56
Efter ett halvt års erfarenhet av den resurserade äldreomsorgen kan vi med facit i hand konstatera att om personalen är utbildad och har arbetat länge inom äldreomsorgen med alla ålderstillägg så är det tufft för vårdbolagen att få ekonomin att gå ihop.
Västnylands gemensamma upphandlingsorganisation C 10 konkurrensutsatte vårdpriset per dygn och en personalstyrka som är fastslagen. Hangö betalar högre grundlön än medeltalet inom vården, det kan vi tacka importrallyt av bilar för. Det bjöds betydligt högre lön i hamnen än vad vårdarbetet gav och kravet var endast ett körkort. Följden blev att många vårdare tog tjänstledigt för att köra bilar. För att få vårdare tillbaka till vården var en löneökning nödvändig. Knappast avsåg C 10 att endast oskolade och tidsbundna arbetsavtal skulle vara vardag inom den resurserade vården. Det slutade med att vårdbolagen försöker köra med underbemanning.
Nu står vi i kommunerna där igen inför nästa galna beslut av C 10, Nu med Kulkukeskus-Färdcentralen som färdskrivare. Igen är det de svagaste i samhället som är i skottgluggen. Jurister och andra förståsigpåare har konkurrensutsatt färdtjänsten för de funktionshindrade, men redan innan alla kommuner har godkänt avtalet har det visat sig att än en gång är verkligheten i kommunerna en annan än för Esbojuristerna. Nu delas nöd och elände ut till taxiföretagarna och de funktionshindrade får en utebliven eller otrygg service. Språkkrav kan vi glömma och en timmes väntetid är inte ovanligt. Bilen kommer, om den kommer, från Raseborg till Hangö så det kan ta tid.
Upphandling inom vården borde inte få ske. Upphandling av traktorer, bilar och el med mera är ok, men upphandling av vården med avtal på 20-30 sidor har inte visat sig kunna säkra de behövandes behov. Naturligtvis är det så att kommunerna är väldigt olika, men det måste C 10 med sina Jurister kunna ta i beaktande om vi i kommunerna skall kunna lita på dessa (oftast på finska) svårlästa avtal.
Med skräck ser jag framför mig social- och hälsovårdsreformsbestyren den dag som det avtalet skall skrivs under.

Barbro Wikberg,

Hangö

ANDRA LÄSER