Ålandsskola först med att testa kommunikationsrobot

Strandnäs skola på Åland är först i Finland att testa kommunikationsroboten AV1 som skapats av det norska företaget No Isolation.

Avataren i Strandnäs skola i Mariehamn.
16.09.2018 10:01 UPPDATERAD 16.09.2018 10:08
I klass 4b i Strandnäs skola i Mariehamn pågår en modersmålslektion. Tretton elever lyssnar på klasslärarens instruktioner. Tolv av eleverna sitter vid sina skolbänkar. En sitter på bänken i raden längst fram i form av en så kallad avatar, en liten robot.
Roboten AV1 är ungefär 30 cm hög, har två lysande ögon, en högtalare på magen och mikrofon och kamera i pannan. Genom den kan en elev som exempelvis på grund av långtidssjukdom inte kan komma till skolan ändå följa med undervisningen.
Klassläraren Josefine Eriksson förklarar att skolan har en surfplatta som är ihopkopplad med AV1. Plattan lånas ut till eleven som inte kan fysiskt vara på plats. Genom plattan styr eleven roboten, som placeras i klassrummet. AV1 gör det möjligt för eleven att se, höra och tala med sina klasskompisar och sin lärare. Den kan snurra 360 grader och huvudet kan vinklas uppåt och nedåt. Robothuvudet blinkar för att markera att eleven räcker upp handen för att säga något. När roboten stängs av slocknar ögonen och den sänker huvudet som om den sov.
– Då och då är elever borta på grund av olika orsaker. Och det här är guld värt för den som skulle vilja vara i skolan men inte kan på grund av en långvarig sjukdom.
Med hjälp av roboten går eleven inte miste om undervisningen och behöver inte heller göra allt skolarbete på egen hand.
– Men viktigast är det sociala. Nu ser eleven sina kompisar och är en del av klassen. På rasterna kan klasskompisarna ta med sig avataren ut och det har fungerat väldigt bra, säger Eriksson.
Roboten AV1, som Strandnäs skola har till låns sedan två veckor tillbaka, testas och utvärderas. När många elever i klassrummet pratar på samma gång är det svårt för avataranvändaren att höra vad som sägs.
– Vi testar oss fram med olika placeringar och lösningar.
Det finns också en inbyggd säkerhetsfunktion i roboten så att det inte går att ta skärmdumpar med läsplattan som avataren är kopplad till.
– Det är för att skydda eleverna i klassen. De ska inte kunna bli fotograferade utan att de vet om det, säger Eriksson.

ANDRA LÄSER