Sverigefinländare vill föra hem skallar som Karolinska Institutets rasforskare plundrade ur gravar i Finland

Karolinska Institutet borde återlämna människokranier från Finland för att begravas i den jord där de hör hemma, anser sverigefinländarna Sirpa och Tapani Humalisto. De har släktrötter på två orter i Finland, vars gravar plundrades av svenska vetenskapsmän.

– De finländska skallarna på Karolinska Institutet borde återföras till Finland och få en värdig begravning på nytt, anser Sirpa och Tapani Humalisto.
10.03.2019 10:50 UPPDATERAD 11.03.2019 07:06
Den 4 juli 1873 kommer tre svenska medicinare från Stockholm till Åbo med ångaren Constantin. Det är docenten Gustaf Retzius och läkarna Christian Lovén och Erik Nordenson.
De stannar i Finland och västra Ryssland ända till oktober. Då för de med sig omkring 60 människoskallar från fyra orter i Finland. Kranierna ska vetenskapligt belägga "den finska rasen" och dess undergrupper, tavastlänningar, savolaxare och karelare.
Människoskallarna ligger i dag i papplådor hos Karolinska Institutet i Stockholm, i det gamla tingshuset i Solna. Nu kräver en grupp sverigefinländare att de ska återlämnas.

ANDRA LÄSER