HD dömer Johan Bäckman till villkorligt fängelse

Johan Bäckmans hånfulla och nedvärderande meddelanden om och till journalisten Jessikka Aro var olaga förföljelse. Högsta domstolen dömde Bäckman till villkorligt fängelse.

Johan Bäckman har publicerat skrivelser där Aro hånats och nedvärderats på Twitter och på öppna Facebooksidor.
Högsta domstolen har dömt Johan Bäckman som skickat meddelanden i sociala medier till journalisten Jessikka Aro till ett villkorligt fängelsestraff på 60 dagar för olaga förföljelse.
Bäckman skickade Aro flera privata meddelanden via Facebook där han föreslog att de skulle träffas. Han publicerade också skrivelser där Aro hånades och nedvärderades på Twitter och på öppna Facebooksidor. Verksamheten pågick nästan ett och ett halvt år.
Högsta domstolen ansåg att Bäckmans privata meddelanden och publiceringarna på Twitter och öppna Facebooksidor innebar sådant kontaktande som i strafflagen avses med olaga förföljelse.
Bäckman hade kopplat Aros användarnamn till flera av sina Twitterpubliceringar så att de kom till Aros kännedom.
Högsta domstolen beaktade i sin bedömning Bäckmans yttrandefrihet och Aros skydd för privatlivet. HD gav också vikt åt Aros egen yttrandefrihet.
Journalisten Jessikka Aro.

Började efter artikel om rysk informationspåverkan

Bäckmans meddelanden och skrivelser började i och med en artikel som Aro hade skrivit om Rysslands informationspåverkan.
Högsta domstolen ansåg att Bäckmans avsikt med meddelandena inte var att behandla det aktuella ärendet, rysk informationspåverkan, som var av allmänt intresse, utan att inskränka diskussionen och tysta och nedvärdera Aro. Bäckmans skrivelser fokuserade i huvudsak på Aros person. Högsta domstolen slog fast att Bäckmans yttrandefrihet inte berättigade hans förfarande.
Högsta domstolen ansåg att Bäckmans agerande syftade att skapa ångest. Gärningshelheten hade fortgått länge och var varierande och oberäknelig. Bäckmans verbala angrepp gjorde det svårt för Aro att fortsätta arbeta med det tema som hon valt.
I tingsrätten åtalades Bäckman också för grov ärekränkning och anstiftan till sådan. Tingsrätten hade dömt mannen till ett villkorligt fängelsestraff på ett år för hans gärningar. I hovrätten förkastades åtalen för olaga förföljelse och grov ärekränkning, men Bäckman dömdes till ett villkorligt fängelsestraff på tre månader för anstiftan till grov ärekränkning.
I högsta domstolen förkastades åtalet för anstiftan, eftersom Bäckmans gärningar som visats i de lägre domstolarna inte hade uppfyllt rekvisitet för anstiftan. Mannen dömdes att betala ersättningar till Aro för olaga förföljelse.

ANDRA LÄSER