Coronaepidemin förvärras i Nyland

En stor del av alla positiva coronafall i Nyland härstammar från så kallade virusvarianter. Enligt HUS är det därför ytterst viktigt att hålla fast vid de gällande restriktionerna och överväga nya.

Epidemiläget har försämrats i Nyland, informerar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).
17.02.2021 11:30 UPPDATERAD 17.02.2021 20:51
Epidemiläget i Nyland har förvärrats, skriver Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS i ett pressmeddelande.
Både antalet smittfall och antalet virusvarianter har ökat. Förra veckan konstaterades över 1 650 smittfall i regionen, vilket är nästan lika mycket som under toppveckorna i fjol. Incidensen har stigit till 182 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.
De flesta positiva test analyseras för virusvarianter för att identifiera de mer smittsamma virusvarianterna. Syftet är att få fram om S-genen uteblivit i de undersökta målgenerna. Upptäckten ges resultatet ”SGTF” (S gene target failure), vilket innebär att en virusvariant är möjlig.
I kring 90 procent av de SGTF-positiva proven har man hittat mutationen N501Y, vilket tyder på att det är en virusvariant som orsakat smittan. I början av februari var 46 procent av de undersökta smittfallen SGTF-positiva, jämfört med 31 och 9 procent tidigare veckor.
"Det här innebär att virusvarianterna sprids i accelererande takt i Nyland. De senaste två månaderna har man upptäckt långa smittkedjor där upp till tio personer insjuknat under en kort tid. De som smittats har inte längre någon koppling till utlandet, utan de har insjuknat i hemlandet", säger Eeva Ruotsalainen, biträdande överläkare vid HUS, i pressmeddelandet.
Antalet personer som vårdas på sjukhus har varit relativt oförändrat under de senaste veckorna.Under helgen ökade antalet patienter något, men enligt chefsöverläkare Markku Mäkijärvi är det för tidigt att dra några slutsatser.
"I relation till de ökade smittsiffrorna är situationen oroväckande."
Enligt både Mäkijärvi och Ruotsalainen finns det all orsak att hålla fast vid de restriktioner som redan gäller och överväga nya. HUS har även förslagit för Regionförvaltningsverket att antalet personer som får träffas begränsas till sex personer i stället för nuvarande tio.

ANDRA LÄSER