Goda råd om vad vi har råd med behövs

Reaktiva och konjunkturbundna, ofta kortsiktiga panikåtgärder är inte sällsynta i finländsk politik. Det skulle snarare behövas proaktiva och strukturella långsiktiga prioriteringar.

Regeringens försök att hålla ekonomin flytande är befogat, men flera åtgärder är enligt HBL:s chefredaktör kortsiktiga.
Just före julen kom näringsminister Mika Lintilä (C) ut med ett budskap: Ett nytt stödpaket på 150 miljoner euro ska förberedas för att hjälpa de företag och organisationer som nu drabbas av ännu en nedstängning på grund av coronaviruset.
ANDRA LÄSER