Fler jordbrukare lägger ned – de gårdar som blir kvar växer

Varje år läggs många företag inom jordbruket och trädgårdsbranschen ned. Samtidigt ökar odlingsarealen för de företag som blir kvar.

I år fanns det 44 700 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, enligt preliminära uppgifter från Naturresursinstitutet.
18.11.2021 07:23 UPPDATERAD 18.11.2021 07:37
Antalet företag inom jordbruket och trädgårdsbranschen minskar, rapporterar Naturresursinstitutet. Enligt preliminära uppgifter från jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret fanns det 44 700 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland år 2021. Det är 900 färre än året innan.
Majoriteten, 38 000, av de finländska jordbruken och trädgårdarna är familjelantbruk. Antalet aktiebolag ökar, och år 2021 drevs 1 200 gårdar som aktiebolag.
Samtidigt som antalet jordbruk och trädgårdar minskar ökar genomsnittsarealen för gårdar i Finland. På tio år har den genomsnittliga arealen för en finländsk gård ökat från 41 hektar till 51 hektar, uppger Naturresursinstitutet.
"Hittills har det alltid hittats brukare till jordbruksmarken, och åkrarna på gårdar som lagt ner verksamheten har antingen arrenderats ut eller sålts till andra gårdar", säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.
Den totala arealen för jordbruks- och trädgårdsföretagen har inte minskat, och i år är den cirka 2,3 miljoner hektar. 850 000 hektar är arrendeåkrar.

ANDRA LÄSER