Fajt om vårdarkrav redan innan arbetsgruppen satt sig ner

"Överdimensionerade utbildningskrav" har blivit en stötesten redan innan den färska arbetsgruppen haft sitt första möte.

Omsorg på ett serviceboende.
KommentarSylvia Bjon
01.11.2021 17:34 UPPDATERAD 01.11.2021 17:35
En arbetsgrupp som ska hitta åtgärder mot personalbristen inom vården har knappt blivit utnämnd innan det uppstått en debatt om utbildningsnivån inom vården.

ANDRA LÄSER