Är hon finsk eller inte – Ingrid Krogius vann delseger om finskt medborgarskap

I över 40 år trodde Ingrid Krogius att hon var finsk medborgare men när hon sökte om pass vid ambassaden i Stockholm fick hon nej. I stället gick ärendet till Migrationsverket som med hänvisning till föråldrad lagstiftning slog fast att hon hade avsagt sig sitt medborgarskap och är numera svensk. Icke, sa juristen Ingrid Krogius och överklagade till Förvaltningsdomstolen. Där kom domen i höstas, en "delseger".

Juristen Ingrid Krogius som i över 40 år trodde att hon var finsk medborgare vann en delseger när Förvaltningsdomstolen i Helsingfors beslöt att Migrationsverket ska undersöka på nytt om det gick rätt till när hon blev av med sitt medborgarskap.
I domen upphävs Migris beslut att hon inte är att anse som finsk medborgare längre och ärendet återförvisas till Migri för en mer noggrann utredning.

ANDRA LÄSER