Även spökbåtar har en ägare

Övergivna fritidsbåtar på världshaven finns det gott om. Men även för båtar som seglar runt utan besättning finns vissa bestämmelser.

Att båtar överges och driver omkring på världshaven är ingen engångsföreteelse. Det händer hela tiden, konstaterade Nautors customer care direktör Robert Holm i höstas i anslutning till nyheten om att en Swanbåt som övergetts i en storm utanför Azorerna i maj observerats söder om Bermuda i november.
Händelsen väckte en hel del frågor bland läsarna. Kan en båt bara lämnas vind för våg? Vem bär ansvaret för den? Får vem som helst lägga beslag på den?
För att inte tala om säkerhetsrisken. Vem betalar för en eventuell sjöräddningsoperation där någon tror att det finns en besättning i nöd ombord? Lastfartyg som tvingas avvika från sin rutt för att granska båten?
Spökbåtar har vi även hos oss. I färskt minne finns segelbåten som drev omkring utanför Lovisa, stötte på en ryssja och sjönk utanför Boistö.
På Nautor i Jakobstad har Robert Holm hunnit bekanta sig med bilderna på den övergivna båten på Atlanten. Enligt Holm är det inte ovanligt att båtar av den här typen driver omkring i sex-sju månader innan de spolas upp på land eller sjunker.
– Besättningen måste ha trott att båten snart sjunker eftersom de övergav den. Men på basis av bilderna ser den ut att vara i sjödugligt skick. Det här är en klassisk Swan som är bra byggd och fungerar i hård sjö.

Skulle ni ha någon användning av den?

– Nej, den är ju som ett flytande vrak. Det kan vara en halv meter vatten inne och motorerna och elektroniken kan vara helt förstörda. Masten är också borta.
– Men om någon vill släpa i land den så varför inte. Den har väl haft ett värde på ett par hundra tusen euro, säger Holm.
Han påminner ändå om att båten kan befinna sig långt ute till havs.
– Bara för att den siktats betyder inte att den ligger och guppar vid strandstenarna, havet är stort.
Så vem som helst får bärga den? Vi ringer upp Jerker Klawér, specialsakkunnig på Trafiksäkerhetsverket Trafi som har koll på de internationella sjöreglerna.
– Det finns en klausul, Lloyd’s Open Form, som ger vem som helst rätt att bärga båten. Men det betyder inte att man får ta båten som sin.
Enligt Klawér händer det att stora handelsfartyg som stöter på drivande fritidsbåtar tar dem på släp eller lyfter upp dem på däck. Sedan tar man reda på ägaren.
Till sjöss är det befälhavaren som har ansvar över båten. Överges båten är den fortfarande på ägarens ansvar, säger Joakim Håkans, bärgningschef vid bogserrederiet Alfons Håkans.
– Om du bärgar någon annans båt och det finns ett bärgat värde kvar har du rätt till en bärgarlön.
– Men i de flesta fall, som säkert i det här, är det dyrare att bärga än att låta båten fortsätta driva. Antagligen trodde besättningen att den skulle sjunka och har redan fått sitt av försäkringsbolaget, konstaterar Håkans.

Så försäkringsbolaget är ägaren?

– Precis, och det är försäkringsbolaget som bestämmer över dess öde.

Men om båten ännu flyter? Hur kan försäkringsbolaget betala ut ersättning?

– Antagligen har alla utgått från att den är "total loss".
Dags att ringa försäkringsexperterna. På Alandia, som specialiserat sig på båtförsäkringar, berättar affärsområdeschefen Robert Rostedt att försäkringsbolag ofta brukar äga båtar – och vrak.
– Båtar som försvinner brukar man nästan alltid hitta nuförtiden. Det finns förstås gamla vrak som aldrig hittas men i dag har vi rätt bra koll på våra båtar, säger Rostedt.
– I första hand försöker vi alltid bärga dem och ta vara på motorn.
Omständigheterna kring försvunna båtar utreds alltid. Oftast har de tagit in vatten och sjunkit men försäkringsbedrägerier förekommer också.
– I finska vatten försvinner eller sjunker ett hundratal båtar varje år. Många kan ligga vid bryggan och ta in vatten till hösten och sedan sjunka till botten.
Att båtar överges i Finland är ändå ovanligt, enligt Rostedt.
– Här ska alla båtar registreras vilket gör att man inte kan fly ansvaret. Annat är det i Sverige där registreringen är rena vilda västern.
Ute på världshaven då? Enligt Robert Holm har Nautor bra koll på sina båtar.
– Att de överges händer inte bara våra båtar. Om det är hårt väder och riggen brister, rodret går av eller propelleraxeln skadas måste man ibland överge båten. Men betydligt vanligare är det med stora contrainrar från lastfartyg som faller överbord och flyter omkring på haven.

Hålls de flytande?

– Det beror på hur täta de är, men ofta finns där luftfickor som gör att de guppar vid vattenytan rätt länge och utgör en betydande fara på haven.
Inför OS i Rio debatteras säkerheten för seglarna på grund av allt skräp som flyter omkring på havet. Men att seglarna där skulle stöta på en övergiven Swan är väldigt osannolikt.
– Men dyker den upp kan man ju alltid förhandla med försäkringsbolaget om att få hålla den, säger Robert Rostedt.
Så om någon skulle vara intresserad; Swanbåten observerade senast 635 sjömil syd-sydost om Bermuda den 12 november.
ANDRA LÄSER