Valhörna: Nato är en grundpelare

13.03.2023 16:17
Finlands folk visade en enad front då vi ansökte om medlemskap i Nato. Rysslands anfall mot Ukraina bidrog kraftigt till att opinionen svängde.
Redan före det samarbetade vi nära med alliansen. Som medlem ska vi bidra aktivt och positivt till Natos beslutsfattande. Vi är inte bara med för att få säkerhetsgarantier.
I den nya säkerhetspolitiken är Nato en grundpelare på samma sätt som Norden och EU. Samtidigt är det viktigt att vi inte glömmer andra sektorer: Finland har i årtionden deltagit i FN:s militära krishantering, vi är en stormakt inom civil krishantering och fredsmäkling är en utrikespolitisk prioritet.
De här frågorna kan Finland ta upp på Natos agenda. De flesta av våra allierade delar vår syn gällande den regelbaserade världsordningen, mänskliga rättigheter och kvinnans ställning. De här tyngdpunktsområdena bör behålla sin plats i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.
Nina af Hällström, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER