”Grankulla behöver inget stadshus, tjänstemännen kan ha sina kontor i medborgarinstitutets hus” tycker Patrick Nysten

Grankulla stadshus byggdes 1978 och de senaste tio åren har huset stått föremål för en livlig diskussion – ska det rivas eller sparas och renoveras? För de förtroendevalda i Grankulla verkar det vara omöjligt att enas i frågan. – Vi behöver ett politiskt beslut, vilket som helst, för att komma vidare, säger samhällstekniska direktören Marianna Harju.

– I dagens läge har få Grankullabor ärende till stadshuset. Studerande och pensionärer besöker det främst för att ladda busskortet. Tjänstemännen som har sina kontor här kunde säkert göra samma jobb på en mindre central adress, tycker fullmäktigeledamoten Patrick Nysten (SFP).
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
24.01.2023 05:03 UPPDATERAD 24.01.2023 10:23
Stadshustomten i Grankulla är det näst viktigaste planeringsprojektet i Grankulla under den här fullmäktigeperioden, fram till 2025. Högre prioritet i planläggningsprogrammet för 2023 har bara finska lågstadieskolan, det börjar bli trångt i Mäntymäen koulu i den snabbt växande småstaden.
Men nu blir det snart paus i tillväxten, misstänker samhällstekniska direktören Marianna Harju.
– Byggandet i Grankulla står ganska stilla just nu, då planläggningen framskred långsamt under flera år. I fjol vann endast två nya detaljplaner laga kraft, på Stationsvägen 10–14 och området vid Bibelinstitutet. Men bostadsproduktionen kommer att ligga nära noll nu, tills vi får fart på planeringen, säger Marianna Harju.

ANDRA LÄSER