Lärarfacket: Nu behövs vaccin, klarspråk och arbetsro – lägg stora utvecklingsprojekt på is

Olli Luukkainen, ordförande för lärarfacket OAJ, säger att skolhälsovården kan få en central roll i vaccinationen av barn.

En tredjedel av lärarna har övervägt att byta jobb. Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, säger att siffran är högre än någonsin tidigare.
Erik Sandström/SPT
04.08.2021 17:10 UPPDATERAD 04.08.2021 19:25
Deltavarianten av coronaviruset skapar osäkerhet inför skolstarten. Enligt Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, borde lärare prioriteras i vaccinationsordningen.
– Tilläggsdosen måste ges utan dröjsmål, säger Luukkainen under en presskonferens på onsdagen.
Snart förväntas regeringen också ge klartecken för att vaccinera barn i åldern 12–15. Det är kommunerna som ansvarar för vaccinationerna och Luukkainen säger att skolhälsovården här kan få en central roll.
– Skolhälsovården behövs som stöd så att vaccinationerna inte endast hänger på de unga själva.
Enligt Luukkainen måste de unga prioriteras högt eftersom coronaviruset nu sprider sig snabbt i de åldersgrupperna.

"Klarspråk och mer resurser behövs"

Fjolåret var krävande för såväl lärare som elever. OAJ har låtit genomföra en undersökning bland lärare och en majoritet av dem anser att det har uppstått ett kunskapsglapp.
Därtill har nästan hälften av lärarna noterat ångest och rastlöshet bland eleverna. Situationen är värst i gymnasierna, där omkring 80 procent av lärarna har lagt märke till problem bland eleverna.
– Enligt lärarna skulle den bästa åtgärden vara att anställa fler lärare. Då blir det också möjligt att minska på gruppstorlekarna. Nu är grupperna så stora att det i praktiken inte är möjligt att alltid upprätthålla trygga avstånd, säger Luukkainen.
Enligt undersökningen överväger nu en tredjedel av lärarna att byta jobb.
– Så här höga siffror har vi aldrig sett förut. Det är oroväckande många.
Enligt Luukkainen behövs samtidigt mer resurser för specialundervisningen, medan lärarna vill ha tid för att fokusera på sitt egentliga arbete.
– Nu behövs en paus i alla stora utvecklingsprojekt.
Luukkainen betonar vikten av klarspråk i myndigheternas kommunikation med utbildningssektorn.
– Kommunikationen har ofta varit rörig och en djungel av direktiv har inneburit mycket extra arbete. Klar information om vad som gäller i det egna området måste samlas på ett ställe. Myndigheterna måste också inse att det handlar om skolor med barngrupper och då måste anvisningarna vara förståeliga. Högtravande och byråkratiskt språk är inte till någon nytta.

Uppmuntran och rutiner

Inger Damlin, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, säger att vaccinationer är en förutsättning för en lyckad skolstart.
Inger Damlin, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL, säger att vi måste tro på vårt skolsystem och att det går att åtgärda problemen som uppstått under pandemin.
– Jag tror att det är viktigt med uppmuntran och att se varandra. Hösten vi har framför oss präglas av ovisshet och det tär på orken, säger Damlin.
Damlin anser också att studerande behöver tillräckligt med stöd och tillräckligt små grupper och hon efterlyser resurser för detta.
– Det finns inga trollspön för att ställa allting till rätta. Men det är viktigt med lyhördhet för lärarnas behov och mående. Nu behövs lugn och rutiner för att motverka oron.

Pandemin har enligt OAJ:s undersökning orsakat ett kunskapsglapp och påverkat elevernas mående negativt. Går det att gottgöra?

– Ja, vi måste tro på det vi gör. Vi har ett fungerande skolsystem och själva skolgången har aldrig avbrutits. Det är viktigt för hela samhället att vi inte förlorar framtidstron.

ANDRA LÄSER