Kremls energiutpressning kommer inte att fungera

19.09.2022 17:18
EU inklusive Finland har visat en handlingskraft som man i Kreml knappast hade räknat med. Energivapnet som skulle avfyras i vinter som straff för stödet till Ukraina verkar klicka. Tyskland har lyckats skaffa en hel del gas inför vintern, startar upp kolkraftverk som redan var klara att stängas för gott, till exempel kondenskraftverket i Heyden, håller resterande kärnkraftverk i drift åtminstone tillsvidare och nationaliserar ryska oljeraffinaderier. Tyvärr kostar den tysk-ryska energikrisen de finska skattebetalarna miljarder via Uniper och Fortum, men det är nog finnarnas eget fel. Tillsammans med energibesparingar kommer Tyskland och EU sannolikt att klara av vintern utan blackout, låt vara med höga elpriser.
Finlands situation ser nu bättre ut än tidigare. Olkiluoto 3:s testkörningar går tillsvidare bra, och Fortum förbereder Meri-Pori kolkondenskraftverk för eventuell produktion av marknadselektricitet. Den nationella effektbalansen blir därför till och med aningen bättre än föregående vinter och blackout är osannolik. Men elpriset kommer ändå att vara högt på grund av marknadsinverkan från Europa. De rörliga kostnaderna för att producera el med Meri-Pori är flera hundra euro per megawattimme så kraftverket startar inte innan priset blivit mycket högt. Men katastrofala tusen euro per megawattimme förefaller lyckligtvis osannolikt.
Nu bör Finland förbereda nästa års nödvändiga ökning av torvproduktionen. Helsingfors bör ompröva besluten att stänga Hanaholmens och Sundholmens kraftverk. Det måste nämligen även därpå följande vinter finnas marginal för situationen då någon kärnreaktor vid svag vind måste tas ur drift eller om det blir störning i elimporten. Satsning på vindkraft och solkraft bör fortsätta, vindproduktion under blåsiga timmar sparar både vattenkraftreserver och fossila bränslen. Storskalig satsning på flis- och pelletkraftverk får däremot tummen ner av EU och kan inte längre rekommenderas. Vedeldning i kakelugnar är däremot fortfarande positivt trots viss lokal luftförorening.
Framtidens samhälle behöver mer och mer elektricitet som delvis måste kunna produceras oberoende av vädret. Med tiden borde all fossilt producerad elektricitet ersättas med modern kärnkraft.
Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER