Kalevalaexperten Frog: det finländska nationaleposet baserar sig på flera olika kulturer

Varifrån kommer "Kalevala": Finland eller Karelen? Forskare har diskuterat frågan under lång tid, säger amerikanen Frog som är en av Finlands största Kalevalakännare.

Frog har forskat i Kalevala och finsk-karelsk poesi i över 20 år.
Den finska kulturen är fylld av referenser till Kalevala och några av de vanligaste finska namnen i dag är hämtade ur det finländska nationaleposet: Tapio, Aino, Väinö och Ilmari.