Sannfinländarnas roll måste problematiseras

Ett av partierna i det borgerliga blocket är en gruppering som åtminstone inte fullt ut omfattar de grundvärden som är helt fundamentala för västerländska demokratier.

Henrik Andersin anser (HBL Debatt 23.5) att SFP platsar bättre i en regering som backas upp av den borgerliga majoritet som finns i riksdagen. Litet förvånad är jag att han inte alls problematiserar den borgerliga majoritet som vi nu har i vårt parlament.

Ett av partierna i det borgerliga blocket – rent av det största – är en gruppering som åtminstone inte fullt ut omfattar de grundvärden som är helt fundamentala för västerländska demokratier – där det väsentligaste är allas lika människovärde.

Enligt min mening kan man inte i dagens läge bygga ett resonemang om riksdagens borgerliga majoritet utan att problematisera Sannfinländarnas roll i helheten. Om man gör det blir frågan om regeringskoalitioner med ens långt mer komplicerad än vad Andersin låter påskina.

Henrik Stenbäck

generalsekreterare, Svenska riksdagsgruppen

ANDRA LÄSER