För den privata arbetsmarknaden är Tvex redan ett trumfkort

I sin insändare (HBL Debatt 10.2) lyfter Christina Gestrin fram de höga språkkraven för svenskspråkiga inom statsförvaltningen och behovet av fler svenskkunniga. Hon nämner också den tvåspråkiga examensmöjlighet som Helsingfors universitet erbjuder och att språkintyget på C1-nivå i nuläget inte godkänns av statsförvaltningen i Finland som bevis på utmärkta kunskaper i det andra nationalspråket.
Helsingfors universitet har ett utbildningsansvar för att utbilda svenskkunniga experter för samhällets behov. Vi värnar om vårt tvåspråkiga universitet bland annat genom att som det enda universitetet i Finland erbjuda möjligheten för en tvåspråkig examen, eller en Tvex som vi kallar det. Just nu har Tvex medvind. Flera utbildningsprogram planerar att börja erbjuda Tvex utöver de åtta program som redan gör det.
Efter en slutförd tvåspråkig examen har studenten bevisat kunskaper i det andra inhemska språket på C1-nivå (professionell kompetens eller avancerad nivå). Vår utmaning är att dessa språkkunskaper inte godkänns som ett bevis på utmärkta kunskaper i finska och svenska enligt statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).
I bedömningen för en tvåspråkig examen beaktas studentens verkliga språkkunskaper. Studenterna får språkstöd under hela sin examen så att de behärskar den väsentliga substansen inom det egna ämnet på finska och svenska.
Statsrådets förordning är förlegad och borde ses över för att motsvara de verkliga språkkunskaperna. För den privata arbetsmarknaden är Tvex redan ett trumfkort i Finland och Norden. Vi ser gärna att detsamma gäller för tjänster inom statsförvaltningen, som vi vet har ett behov av fler svenskkunniga experter.

Harriet Lindeberg-Saapunki,

chef,

Jessica Karlsson,

campuskoordinator,

Mikaela Wickman,

campuskoordinator,

Svenska ärenden, Helsingfors universitet

ANDRA LÄSER