Fem frågor till den nya ministern Emma Kari

Under ett långt möte på måndagskvällen valde De Gröna Emma Kari till miljö- och klimatminister under partiordförande Maria Ohisalos föräldraledighet. HBL ställde fem frågor till den nya ministern.

Emma Kari, 38, från Helsingfors blir ny miljö- och klimatminister fram till sommaren då Maria Ohisalo återvänder.
12.10.2021 18:15

Vilka är det viktigaste frågorna du tänker driva?

– Klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden är vår tids största hot. Jag vill se till att Finlands åtgärder för att motarbeta de här hoten är tillräckliga.

Klimatmålen brådskar – vad hinner man uträtta som minister under ett halvår?

– Ett halvt år är en begränsad tid, men klimatåtgärderna måste vidtas genast. Ett viktigt mål är att reducera jordbrukets utsläpp. Vi har föreslagit ett minskningsmål på 29 procent. Som beslutsfattare har vi ansvaret för att i ännu högre grad rikta jordbruksstöden till klimat- och miljövänlig verksamhet. Vi kan inte vänta oss att folk ändrar sina arbetssätt utan sporrar eller stöd.
– Klimatlagen ska förnyas. Det är en av regeringens viktigaste klimatåtgärder. Målet är att säkerställa att Finland blir kolneutralt senast 2035, och kolnegativt därefter. De här målen skulle bli bindande i lagen.
– Med nuvarande åtgärder har utarmningen av biodiversiteten inte stoppats. Arbetet förutsätter nya och mer effektiva åtgärder, och därför ska också naturskyddslagen förnyas inom kort.

Hur beaktar du klimatfrågorna i ministervardagen? Kommer du till exempel att ta ministerbil till jobbet och flyget till Bryssel?

– Jag är van vid att röra mig med cykel i staden. Ärligt talat har jag inte hunnit fundera så noga på den här saken så kort tid efter utnämningen.

Ska cannabis legaliseras?

– I drogpolitiken måste vi flytta fokus från moralism och straff till att förebygga skador. I det här skedet skulle det viktigaste vara att underlätta möjligheten att få vård igenom att avkriminalisera cannabis. Det har också Institutet för hälsa och välfärd och Världshälsoorganisationen WHO talat för.
– En grundlig utredning av cannabislagstiftningen bör göras. Där ska andra länders erfarenheter av att legalisera cannabis gås igenom. Det är viktigt att besluten grundar sig på forskning om hur de skadliga konsekvenserna så effektivt som möjligt kan minimeras.

Du har byggt upp ett starkt, urbant brand på Instagram som kanske också provocerar en del väljare. Vad skulle du vilja säga till en väljare som till exempel bor på landsbygden och är beroende av sin bil i vardagen?

– Ingen gynnas av att stad och landsbygd ställs mot varandra. Det är nödvändigt att motarbeta klimatförändringen och då måste utsläppen minska inom alla sektorer. Det är vår gemensamma uppgift.
– Klimatåtgärderna och den gröna övergången måste ändå verkställas på ett rättvist sätt. En enskild individ som är beroende av sin bil ska inte tvingas ta oskäliga konsekvenser. Vår uppgift som beslutsfattare är att se till att det finns tillräckliga riktlinjer, morötter och stöd för ett miljövänligt liv.

Grön ministerroulette

Inrikesminister Maria Ohisalo blir föräldraledig i mitten av november. Då Ohisalo återvänder till jobbet blir hon miljö- och klimatminister.
Under ett över fem timmar långt möte på måndagskvällen fattade De Gröna därför beslut om en omfördelning av ministerposterna.
Nuvarande miljö- och klimatminister Krista Mikkonen ersätter Ohisalo som inrikesminister till slutet av mandatperioden.
Riksdagsledamot Emma Kari kommer i sin tur att vikariera som miljö- och klimatminister under Ohisalos föräldraledighet. Det beslöts efter en omröstning där Kari (33 röster) slog motkandidaterna Mikkonen (27) och Atte (1).
Tidigare beslöt De Gröna att riksdagsledamot Iiris Suomela vikarierar Ohisalo som partiordförande under föräldraledigheten.
Pekka Haavisto fortsätter som utrikesminister.

ANDRA LÄSER