Samlingspartiet vill tillåta försäljning av snus

Vid Samlingspartiets partikongress i Kalajoki beslöt partiet att stöda laglig snusförsäljning i Finland. Initiativet att tillåta snusförsäljning togs av tre av partiets ungdomsorganisationer.

Samlingspartiet stöder laglig snusförsäljning i Finland. – För tillfället betalar Finland för alla hälsokonsekvenser av snusanvändningen, men blir utan skatteintäkter för inköpen, säger Antti Vesala (Saml).
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
13.06.2022 17:25 UPPDATERAD 13.06.2022 17:49
Under Samlingspartiets partikongress förra helgen lade Samlingspartiets studerandeförbund i Tavastehus, Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta och Samlingspartiets Ungdomsförbund fram varsitt initiativ, som alla handlar om tobaksprodukter för användning i munnen.
Två av initiativen föreslår legalisering av snus medan det tredje kringgår att tala om snus och i stället vill tillåta försäljning av tuggtobak.
Samlingspartiets styrelse var inte för en legalisering av snus. Trots det röstade kongressen igenom alla tre förslag.
– Drogpolitikens förbudslagar fungerar inte. Snus smugglas in i landet trots att försäljningen skulle kunna legaliseras och skatteintäkterna skulle kunna samlas in, säger Ida Leino, ordförande för Samlingspartiets Ungdomsförbund. 
Leino uppmärksammar att snus medför negativa hälsoeffekter, men menar att skatteintäkterna skulle kunna användas för att täcka hälsokostnaderna för snusanvändning och användas för att förebygga hälsoproblem och för att informera människor om snusets skadeverkningar.
– Att legalisera och reglera försäljningen av snus skulle göra det lättare att kontrollera och förhindra att produkterna hamnar i händerna på till exempel minderåriga, säger Leino.

Inte lätt att häva förbudet

Försäljning av snus inom EU har varit förbjuden sedan 1992, med Sverige som det enda undantaget. Sverige fick ett särskilt tillstånd att fortsätta sälja snus när landet anslöt sig till unionen 1995.
– Att bara så där legalisera snus är praktiskt taget ogenomförbart. Åtgärderna som föreslås i motionen står i strid med tobaksdirektivet, säger Samlingspartiets programchef Antti Vesala.
De två andra motionerna är ändå lite annorlunda, menar han. För att försäljningen ska tillåtas måste Finland kringgå EU:s snusdirektiv. Antingen genom ett undantagslov eller genom att göra tuggtobak laglig. Det skulle göra det möjligt att sälja snusliknande produkter, nikotinpåsar eller "vitt snus",  under benämningen tuggtobak. Något som bland annat Estland, Danmark och Tyskland redan gör.

Nikotinpåsar

Nikotinpåsar, också kallat vitt snus, är tobaksfritt snus
EU:s tobaksdirektiv förbjuder utsläppande på marknaden av tobaksprodukter som är avsedda för användning i munnen. I direktivet definieras dock särskilt en kategori av produkter som inte omfattas av förbudet, bland annat vitt snus
De får ändå inte i nuläget säljas i Finland och det är illegalt att ta in nikontinpåsar med högre än 4 milligram nikotin
Påsarna regleras i läkemedelslagen och omfattas därför av andra införselrestriktioner än snus
Bilden ovan visar snus av märket Odens som är populärt i Finland på grund av sin höga nikotinhalt. Bilden nertill föreställer nikotinpåsar som i Sverige marknadsförs som ett hälsosamt alternativ och användningen av det har ökat kraftigt sedan de lanserades. 

Under SFP:s partidag 2018 beslöt partiet att jobba för att Finland får ett undantag när det gäller snusförsäljning i EU. Men också för att användningen av tobaksprodukter ska minska. Svensk Ungdom är positivt inställt till att legalisera försäljningen av snus i Finland.
– Vi har väldigt länge varit för att man ska kunna sälja och köpa snus i Finland, men vi är glada att också andra partier går in för det, säger SU:s ordförande Julia Ståhle.
Även hon påpekar att intresset för att få tag på snus i Finland är högt trots förbudet. Något som enligt henne är onödigt dyrt och arbetsamt för tullen.
– En negativ utveckling med förbudet är att det lett till en stor grå ekonomi med ett olagligt system av importörer och distributörer, säger Ståhle.
Ståhle tar upp flera fördelar med en snusförsäljning i Finland, framför allt att en legalisering av snuset skulle föra med sig skatteintäkter. Hon nämner även att snus, trots att det inte är bra för hälsan, är bättre än att röka. Snus medför inte problem som passiv rökning, utan kan vara ett sätt att sluta röka, framhåller Ståhle.

Snussmugglingen ökar

Snusanvändningen i Finland ökar bland både män och kvinnor. Enligt Tullen kommer det snus som används i Finland framför allt från Sverige och säljs sedan vidare. Under 2021 beslagtog tullen över 2 000 kilo mer snus under året innan. Sammanlagt beslagtogs 9 100 kilo, vilket är den största mängden hittills.
Läs också:
Smugglingen alltmer professionell – Tullen beslagtog rekordmängd snus i fjol
Tullen varnar: Vitt snus kan leda till läkemedelsbrott
Snus för miljoner har smugglats in i huvudstadsregionen

ANDRA LÄSER