Bättre samarbete mot brott och radikalisering

Sedan 2015 har det rört på sig allt mer bland extremhögern och den typen av grupper där det kan förekomma också våldsamma element.Bild: Martti Kainulainen

Finska myndigheter måste bli bättre på att samarbeta för att förhindra brott och utslagning och få syn på radikalisering. Det anser Inrikesministeriet, som nu utarbetar nya anvisningar för informationsutbyte tillsammans med kollegerna på Social- och hälsovårdsministeriet.