Bättre men ännu inte bra

Ekonomin i Finland växer nästa år, det är banker, finansinstitut och myndigheter nu eniga om. Det är i och för sig goda nyheter, efter år av recession ser det äntligen ljusare ut.

Att tillväxten stannar runt en procent är däremot inte lika goda nyheter. En procent räcker inte till för att förbättra sysselsättningen, inte heller är det en siffra som ger oss möjlighet att hävda oss i jämförelse med till exempel Sverige.

Det är den privata konsumtionen som hittills drivit den blygsamma tillväxten hos oss. Konsumenternas köpkraft har varit rätt god och tron på den egna ekonomin har inte sviktat. Den låga räntenivån har dessutom inneburit att folk vågat ta lån. Men blygsamma löneökningar och en stigande räntenivå kommer i förlängningen att påverka köpkraften negativt.

En undersökning publicerad av Aktia förra veckan visar dessutom att en tredjedel av dem som har bostadslån inte förberett sig för en räntehöjning och en femtedel vet inte ens hur en höjning skulle påverka deras ekonomi.

Statistiken visar att inkomstskillnaderna mellan dem som tjänar mest och dem som tjänar minst inte ökat speciellt mycket i Finland under recessionsåren. Det som däremot hänt är att vi fått en alldeles ny grupp av människor som står helt utanför både arbetsmarknad och mycket av samhällets sociala nätverk.

Det är människor som är långtidsarbetslösa, människor som är hemma av olika orsaker eller människor som helt enkelt gett upp hoppet redan innan de blivit en del av arbetsmarknaden. De syns i brödköerna, hos församlingarna, hos olika välgörenhetsorganisationer. Men de syns inte i den officiella statistiken.

I den här gruppen finns också många unga, sådana som slutat skolan utan examen och som aldrig kommit vidare till studier eller ut i arbetslivet. Ungdomar som i framtiden behövs som arbetskraft i ett åldrande Finland.

Så visst ska vi glädjas åt att ekonomin äntligen tagit en vändning mot det bättre. Men vi ska också hålla i minnet att någon snabbare tillväxt inte är att vänta och att många av samhällsekonomins grundläggande problem är olösta.

Vi måste ta hand om också dem som inte syns. De är inte en del av problemet utan snarare en del av lösningen.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning