Bättre hemvård för seniorer i Västnyland

I dag bor nästan 95 procent av alla 75-åringar hemma. Många seniorer mår bra och bor gärna i sitt hem. Esbo stad försöker även främja detta med hemvård. Tyvärr har Esbos hemvård svårt att klara verksamheten. Även Esbos revisionsnämnd skriver (för 2020) att hemvårdarna byts ut för ofta och att klienten besöks av alltför många olika hemvårdare.

Nu börjar de stora åldersklasserna komma upp till 75 år. Detta gör det helt nödvändigt för Västra Nylands välfärdsområde att lägga om strategin för hemvård. Nyligen hörde jag en presentation om den holländska vårdmodellen Buurtzorg. I den sköts verksamheten av självstyrande team med tio-tolv medlemmar som sköter cirka 50 klienter. Arbetstagarna trivs bättre, har högre lön och flexiblare arbetstider. Jag hoppas VN:s välfärdsområde lägger om hemvården till ett flexiblare system och ta modell av till exempel Buurtzorg.

Gustav Båsk, senior, SFP, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning