Bättre chefer ger nöjdare patienter

Bildtext: Anne Kuri och Eva Gustavsson-Niemelä hoppas att sjukskötare i framtiden ska få en viktigare roll i att utveckla vården i våra sjukhus. Mentorprogram ger en chans att reflektera över sitt eget ledarskap, säger de. Bild: Niklas Tallqvist

Avdelningsskötaren Anne Kuri sökte sig till HUS mentorprogram för att få stöd i sitt ledarskap. Hennes mentor Eva Gustavsson-Niemelä, som också är avdelningsskötare, säger att bra ledarskap ger bättre vård.

Anne Kuri och Eva Gustavsson-Niemelä sitter i Gustavsson-Niemeläs kontor i Triangelsjukhuset i Helsingfors. I de närbelägna rummen, på infektionsavdelningen K2B vårdas patienter som har olika fo...